Zondagsschool Benjamin

De zondagsschool “Benjamin” is opgericht op 21 september 1934. Al tientallen jaren lang mogen de kinderen dus bijna elke zondag uit de Bijbel horen lezen en vertellen. Benjamin was de jongste zoon van Jakob en Rachel (zie het eerste Bijbelboek: Genesis 35, vers 18) en deze naam heeft een mooie betekenis: zoon van de rechterhand. Door zijn zoon deze naam te geven, drukte Jakob zijn innige verbondenheid en liefde tot hem uit. Net zoals iemand zich aan zijn rechterhand verbonden voelt. Vanuit dezelfde betrokkenheid en liefde tot kinderen zoekt zondagsschool “Benjamin” zondag aan zondag haar onderwijzend werk te doen.

Doel, werkwijze en motivatie

De zondagsschool heeft als doel om de kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) vertrouwd te maken met de Bijbelse geschiedenissen. Dit gebeurt door middel van eenvoudige vertellingen die aansluiten op het niveau van de kinderen en het leren van psalmverzen en Bijbelteksten. Wanneer door dit onderwijs kinderen de HEERE God leren kennen, zou een hartelijke wens en gebed verhoord worden.

De zondagsschool heeft ook een samenbindende werking: kinderen uit de gemeente gaan naar verschillende basisscholen, maar ontmoeten elkaar nu tijdens en om de lessen. Kinderen die niet aan onze kerkelijke gemeente verbonden zijn, zijn daarbij eveneens van harte welkom!

Tijden, locatie en groepsindeling

De lessen beginnen om 14.00u en eindigen om 15.00u en worden gehouden in de zalen van ons kerkgebouw. Er is geen zondagsschool op de zondagen in de zomervakantie en wanneer er Heilig Avondmaal wordt gehouden.

Tijdens de lessen wordt er gezongen en gebeden, worden de geleerde teksten en psalmen overhoord, en wordt er een Bijbelvertelling gehouden. Er wordt gecollecteerd voor een bijdrage aan de betaling van de onkosten.

De zondagsschool is verdeeld in zes verschillende leeftijdsgroepen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar veranderen de kinderen van groep, als de leeftijd daarvoor bereikt is.

Bestuur

Dhr. C. Boer (voorzitter)
Dhr. W.J. van Buren (secretaris)
Dhr. W. van Leeuwen (Penningmeester)
Voor vragen kunt u mailen naar: zondagsschool@gergemhardinxveld-giessendam.nl

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten