Catechisatie

De reguliere lessen zijn begonnen op maandag 4 oktober. Hieronder de groepsindeling voor dit seizoen.

1. De catechisanten zijn op leeftijd ingedeeld in groepen. Er kunnen redenen zijn om te vragen om in een andere groep ingedeeld te worden. In tegenstelling tot voorheen kan dat alleen wanneer het verzoek door de ouders wordt gedaan aan de catecheet van de oorspronkelijke groep en de catecheet van de gewenste groep.
2. Mobiele telefoons mogen niet mee de catechisatiezaal in.
3. De catechisanten dragen gepaste kleding.
4. Ouderling L. Visser behandelt tijdens het laatste uur de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Willen de catechisanten die dit jaar opnieuw bij ouderling Visser catechisatie volgen het vorig jaar gebruikte boek meebrengen?
5. In alle andere groepen wordt het derde deel gebruikt van de enkele jaren geleden in gebruik genomen methode over het vragenboekje van ds. Hellenbroek.
6. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor de catechisatie niet bezocht kan worden, wilt u dit dan de catecheet vooraf laten weten?
7. Ouders, wilt u volgens uw doopbelofte erop toezien dat uw kind(eren) daadwerkelijk de catechisatielessen volgt/volgen (voor zover dat in uw vermogen ligt)? En erg belangrijk is: de catecheten steunen door uw gebed en houding.

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten