Catechisatie

De reguliere lessen beginnen op maandag 10 oktober. Hieronder de groepsindeling voor dit seizoen.

Wisseling van de groep kan alleen in uiterste noodzaak en op verzoek van de ouders en in overleg met de betrokken catecheten. Om de groepen van de jongere catechisanten zo klein mogelijk te houden, is er een strikte jaarindeling gehandhaafd. Let dus goed op in welke groep je zit, bij welke ouderling of diaken. Ouderling Visser behandelt tijdens het laatste uur op maandagavond de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In de andere groep van 21.00 uur wordt de gewone catechisatiestof behandeld.

Dit seizoen behandelen we (als gewone catechisatiestof) het eerste gedeelte van het vragenboekje van ds. Hellenbroek aan de hand van de methode die door een commissie van de Generale Synode is ontwikkeld. Daarom vragen we de catechisanten die al langer naar de catechisatie gaan om het boek dat zij toen kregen weer mee te brengen. Ook vragen we de catechisanten die dit jaar weer bij ouderling Visser catechisatie volgen hun boek mee te nemen dat vorig jaar ook is gebruikt.

Wanneer er omstandigheden zijn waardoor de catechisatie niet bezocht kan worden, wilt u dan de catecheet dit vooraf laten weten? Ouders, wilt u er krachtens uw doopbelofte op toezien dat uw kinderen ook metterdaad de catechisatielessen volgen? Voor zover dat in uw vermogen ligt? En wilt u ook de catecheten steunen door uw gebed en houding? Dit is onmisbaar

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten