Vrouwenvereniging Eben-Haëzer

Wie zijn wij?

Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer”.

Voor wie zijn wij?

Alle vrouwen van onze kerkelijke gemeente.

Wanneer komen wij bij elkaar?

Om de twee weken op woensdagavond van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur

Wat is ons doel?

  • Bezig zijn rondom Gods Woord. Elke avond wordt geopend met gebed, Bijbellezing en een meditatie naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte.
  • Samenbinding tussen de vrouwen van onze gemeente. Halverwege de avond is er een pauze waarin er voldoende tijd is voor onderlinge contacten.

Wat doen wij?

  • Na de pauze zijn er verschillende activiteiten. We handwerken terwijl we luisteren naar het voorlezen van een boek. We doen een Bijbelstudie We luisteren naar een uitgenodigde spreker, We maken een bloemstukje, enz.
  • Elk jaar houden we een verkoopdag ten bate van kerk, zending en evangelisatie. We kijken uit naar bezoekers, maar vooral ook kopers!
  • Kraamouders van een eerste kindje ontvangen een bezoekje van iemand van onze vereniging.
  • Ook de alleenstaande ouderen kunnen een bezoekje van ons verwachten.
  • Eens in de twee jaar maken we een reisje met elkaar en in het jaar dat we geen reisje hebben, hebben we samen een diner.
  • Met een aantal dames van de vereniging bezoeken we de jaarlijkse Bondsdag te Veenendaal en andere bijeenkomsten die door de Bond van Vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten worden belegd.

Bestuur

Mw. A.T. van Barneveld-Kaan (presidente)

Mw. M.A. Besseling-Heijkoop (tweede presidente)

Mw. R.H. Bel-van Lingen (secretaresse)

Mw. N. Versluis-Egas (penningmeesteresse)

Voor vragen kunt u mailen naar: vrouwenver@gergemhardinxveld-giessendam.nl


Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten