Bijbelstudievereniging Onderzoekt de Schriften Hardinxveld-Giessendam & Sliedrecht

Wat is ons doel:

Het doel van de Bijbelstudievereniging is om met elkaar na te denken over Gods Woord waarin zoveel verborgen schatten te vinden zijn. In Spreuken 2 vers 4 en 5 staat: Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan en zult de kennis Gods vinden.

Het is in deze jachtige tijd steeds moeilijker om persoonlijk of als gezin aan Bijbelstudie te doen. Een Bijbelstudievereniging of volwassen catechese dwingt gemeenteleden om op vaste tijden rondom het Woord van God of rond een dogmatisch thema bijeen te komen.

Bovendien versterken deze samenkomsten de onderlinge band in de gemeente. Ook kunnen er geestelijke vragen gesteld worden die door een ambtsdrager beantwoord worden.

Voor wie zijn wij?

Voor alle mannen en vrouwen van alle leeftijden. Op dit moment hebben we zo'n 50 leden waaronder diverse jongeren.

Wanneer komen we bij elkaar?

We komen in de periode tussen september en april één keer per 14 dagen op dinsdagavond van 19.45 tot 22 uur bij elkaar. De avonden worden gehouden in een zaal van ons kerkgebouw.

Wat doen we?

De meeste avonden staan onder leiding van een ambtsdrager. We proberen de balans te houden tussen de twee hoofdonderdelen: Bijbelstudie en Geloofsleer. U kunt kiezen om beide onderdelen te volgen of één van de twee.
Bij de bijbelstudie houdt een van de leden een inleiding. Een inleiding houden is niet verplicht maar geheel vrijwillig. Na de inleiding bespreken we vragen over de inleiding in groepjes. Tot slot komen we weer bij elkaar om te zien of er nog dingen zijn die we met heel de groep willen overdenken.

Bij een avond over de geloofsleer wordt een gedeelte van de geloofsleer toegelicht door de voorzitter waarna we dit met elkaar bespreken.

Halverwege de avond houden we pauze met elkaar. Hier is uitgebreid gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

We werken met een zogenaamde Kopij-map. Hierin staan alvast wat punten wat op een volgende avond besproken gaat worden zodat we ons hierop kunnen voorbereiden als we dat willen.

Bestuur:

Dhr. L. Visser (Voorzitter)
Mevr. M. Boot-Voorwinden (secretaresse)
Voor vragen kunt u mailen naar: bijbelstudiever@gergemhardinxveld-giessendam.nl

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten