36.) En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder
hebben. 37.) Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot; maar de arbeiders zijn weinige; 38.) Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. (Mattheüs 9 vers 36 t/m 38)

Welkom bij de Eben-Haëzerkerk

Van harte welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente in Hardinxveld-Giessendam. Op de website van onze gemeente kunt u informatie vinden over de kerkelijke activiteiten. Naast de informatie over wekelijkse kerkdiensten, zijn er diverse verenigingen waar naast ontspanning en ontmoeting, de Bijbel centraal staat. Het is zeker de moeite waard om de site regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van onze kerkelijke gemeente.

Komende kerkdiensten

Onze oorsprong en grondslag

De Gereformeerde Gemeenten zijn een kerkverband dat voortkomt uit de Reformatie of kerkhervorming welke plaats vond in de 16e eeuw. Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid, die op de Bijbel gegrond zijn. Het zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven zijn:

- De Heidelbergse Catechismus
- De Nederlandse Geloofsbelijdenis
- De Dordtse Leerregels

Lees meer over onze oorsprong

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten