Berichten met betrekking tot de collecten

 • Donderdag 26-03-2020 19.45u
  In het bericht wat vanmorgen is geplaatst zat een fout in het bankrekeningnummer van de schulddelging. In het schema hieronder is dit aangepast.

Zondag

Doel bijzondere collecte

Bankrekening

22-3

Theologische school

E

NL06 RABO 0395 0381 70

5-4

Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ)

D

NL75 RABO 0395 0381 89

12-4

Evangelisatie

D

NL75 RABO 0395 0381 89

26-4

Extra kerk

E

NL06 RABO 0395 0381 70

10-5

Emerituskas

D

NL75 RABO 0395 0381 89

21-5

Israël (Hemelvaartsdag)

D

NL75 RABO 0395 0381 89

31-5

Zending

D

NL75 RABO 0395 0381 89

Elke zondag

D

NL75 RABO 0395 0381 89

K

NL06 RABO 0395 0381 70

S

NL53 RABO 0395 0381 97

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Donderdag 26-03-2020 7.45u
  De kerkdiensten en de collecten

  We zijn plotseling geconfronteerd met zeer ingrijpende omstandigheden. In plaats van de gebruikelijke gezamenlijke zondagse diensten is er zelfs ook niet meer de zeer beperkte kerkgang. Gelukkig zijn er de middelen om thuis de diensten te volgen.

  Zoals bekend is de manier van collecteren aangepast: voortaan bij de uitgang. Maar nu er helemaal geen kerkgangers meer zijn blijkt dat de collecte-inkomsten geheel opdrogen. Tegelijkertijd is het meeluisteren via internet verdrievoudigd wat ook een verdrievoudiging van kosten met zich mee brengt. (Meeluisteren via scanner of kerktelefoon levert ons geen extra kosten op).

  Daarom roepen we de gemeente met klem op om de gebruikelijke zondagse bijdragen te blijven doen. Voortaan graag via de bankrekeningen die daarvoor zijn. Het is verblijdend dat enkele giften maandag 16 maart al binnen kwamen – zeer attent.

  Tot nader bericht zal de verkoop van collectebonnen niet doorgaan.

  Bijzondere collecten:
  In onderstaande tabel staan de bijzondere collectes zoals die op het collecterooster staan tot en met de maand mei. Graag ontvangen we uw bijdragen op de aangegeven bankrekeningen. Graag het doel vermelden.

Zondag

Doel bijzondere collecte

Bankrekening

22-3

Theologische school

E

NL06 RABO 0395 0381 70

5-4

Diaconale en Maatschappelijke Zorg (DMZ)

D

NL75 RABO 0395 0381 89

12-4

Evangelisatie

D

NL75 RABO 0395 0381 89

26-4

Extra kerk

E

NL06 RABO 0395 0381 70

10-5

Emerituskas

D

NL75 RABO 0395 0381 89

21-5

Israël (Hemelvaartsdag)

D

NL75 RABO 0395 0381 89

31-5

Zending

D

NL75 RABO 0395 0381 89

Elke zondag

D

NL75 RABO 0395 0381 89

K

NL06 RABO 0395 0381 70

S

NL53 RABO 0325 0381 97

De penningmeesters
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten