Berichten van de kerkenraad

 • Woensdag 08-09-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  De herdenkingsdienst
  In het vorige kerkblad hebt u in de kolom Kerkdiensten gelezen dat de avonddienst van zondag 12 september de herdenkingsdienst zal zijn vanwege het feit dat ds. Karels zijn 25-jarig ambtsjubileum mag herdenken. Onze predikant heeft te kennen gegeven dat hij het zo gewoon mogelijk wil houden, omdat het gevaar groot is dat de mens centraal staat terwijl hij van zich af wil wijzen naar Hem Die hem deze 25 jaar gedragen heeft. Als kerkenraad willen we graag zijn wens respecteren.
  Onze jubilaris zou het liefst samen met de gehele gemeente de herdenkingsdienst willen houden. Door de coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. Samen met onze koster hebben we na veel puzzelen en praktische testen gezegd dat die avond eenmalig naast groep C een aantal gasten geherbergd kunnen worden die nauw aan onze dominee verbonden zijn. Dat zijn: ds. A.T. Huijser (onze consulent en predikant van de gemeente die uit onze gemeente ontstaan is) en 2 ambtsdragers. En ook de (klein)kinderen van ds. en mevr. Karels. En ook onze eigen kerkenraad zal zoveel mogelijk aanwezig zijn.
  Het dringend verzoek is om (zoals altijd maar nu nog een beetje extra) de aanwijzingen van de (hulp)kosters op te volgen. Het moet precies passen, maar onverwachte dingen zijn er vrijwel altijd. Gelukkig bloeien kosters op als een puzzel netjes ‘af’ is.

  De doordeweekse diensten
  Op de woensdagen 15 (dovendienst) en 29 september (GBS) zal er een doordeweekse dienst zijn. Voor het bijwonen van deze diensten dienst kunt u zich vanaf 10 september opgeven bij de koster. De dienst van 15 september wordt ‘dovendienst’ genoemd omdat deze speciaal voor de doven wordt gehouden. Meestal is een doventolk aanwezig en het zingen wordt ‘begeleid’ door het aanwijzen van de te zingen lettergrepen. Wij vinden begeleiding door het orgel heel gewoon, maar zij hebben daar niets aan. M.b.v. van de gebarentaal ‘horen’ ze toch de prediking. Hun ogen zijn tegelijk hun oren. Het meeleven met hen kan heel goed tot uiting komen door de dienst te bezoeken. Ook voor de kinderen is het leerzaam en goed te volgen.

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgen Middag Avond
  Zondag 12 september Groep A Groep B Groep C
  Woensdag 15 september Opgave
  Zondag 19 september Groep C Groep A Groep B
  Zondag 26 september Groep B Groep C Groep A
  Woensdag 29 september Opgave
  Zondag 3 oktober Groep A Groep B Groep C
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep A Aalders t/m Haaring
  Groep B De Haas t/m Van Oord
  Groep C Van Os t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Woensdag 25-08-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Bij het verschijnen van dit eerste kerkblad na de vakantieperiode is vrijwel iedereen, die weggeweest is, weer thuis. Ons kostersechtpaar is druk bezig geweest met de gemeenteleden evenredig te verdelen zodat iedereen één keer per zondag naar de kerk kon. Alle diensten waren goed bezet. Er is geen reden om een nieuwe verdeling aan te brengen en daarom gaan we door met de drie groepen per zondag.

  De verenigingen enz.
  Ons crisisteam heeft besloten dat alle verenigingen, de catechisaties en het commissiewerk (bibliotheek, Hulp Roemenië & Moldavië, …), na de periode waarin het werk noodgedwongen stilgelegd moest worden, hun taken weer op kunnen pakken of voortzetten zoals zij dat vóór de coronaperiode gewend waren. De RIVM-maatregelen blijven wel van kracht. Daarom zullen de bijeenkomsten met aanwezigen boven de 18 jaar de 1½ meter afstand aan moeten houden. De besturen/leidinggevenden zullen (of hebben reeds) daarvoor de organisatie ervan uitgewerkt.
  Alleen de zondagsschool kan nog niet op zondagmiddag samenkomen vanwege de middagdienst.
  Evt. nadere mededelingen worden door de besturen elders in het kerkblad in de eigen rubriek vermeld.

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgen Middag Avond
  Zondag 29 augustus Groep C Groep A Groep B
  Zondag 5 september Groep B Groep C Groep A
  Zondag 12 september Groep A Groep B Groep C
  Zondag 19 september Groep C Groep A Groep B
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep A Aalders t/m Haaring
  Groep B De Haas t/m Van Oord
  Groep C Van Os t/m Zwambach

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vrijdag 23-07-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  In de vakantieperiode zullen gemeenteleden een periode elders verblijven en anderen zullen thuisblijven. Op welke wijze dat u kerkdiensten zult bijwonen of meeluisteren: Gods opzoekende genade toegebeden. Het is en blijft de goede Boodschap, ook al worden we overal buiten gezet. Het moet immers leiden de Christus der Schriften.

  Graag bericht (Whats-app of e-mail) naar de koster als u een periode afwezig bent. In plaats van u kan dan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  Overzicht zondagse diensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 25 juli

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Zondag 1 augustus

  Groep A

  Groep B

  Groep C

  Zondag 8 augustus

  Groep C

  Groep A

  Groep B

  Zondag 15 augustus

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Zondag 22 augustus

  Groep A

  Groep B

  Groep C

  Zondag 29 augustus

  Groep C

  Groep A

  Groep B

  Zondag 5 september

  Groep B

  Groep C

  Groep A

  Groepsindeling:

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m Haaring

  Groep B

  De Haas t/m van Oord

  Groep C

  Van Os t/m Zwambach

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vrijdag 09-07-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Opschalen: vaker naar de kerk
  Tijdens de persconferentie van 18 juni zijn verschillende versoepelingen aangekondigd die op 26 juni in zouden gaan. Ook voor de kerken zijn ruimere regels aangekondigd en inmiddels ingegaan.
  Ons crisisteam heeft besloten dat van de indeling van 4 groepen wordt overgegaan naar 3 groepen. Vanwege het ingaan van de schoolvakanties is gekozen voor zondag 18 juli als ingangsdatum. Zondag 11 juli zal een tussenstap gezet worden doordat er per dienst meer kerkgangers zullen worden uitgenodigd, Op 18 juli wordt voor de groepsaanduiding overgegaan van cijfers naar letters.

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 11 juli

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Woensdag 14 juli

  Opgave

  Zondag 18 juli

  Groep C Groep A

  Groep B

  Zondag 25 juli

  Groep B

  Groep C Groep A

  Zondag 1 augustus

  Groep A Groep B

  Groep C

  De OUDE groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep 1

  Aalders t/m Damen

  Groep 2

  Deelen t/m Klijn

  Groep 3

  Klop t/m Slieker

  Groep 4

  Van der Slik t/m Zwambach

  De NIEUWE groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m Haaring

  Groep B

  De Haas t/m van Oord

  Groep C

  Van Os t/m Zwambach

  Indien u een kerkdienst niet bijwoont, wilt u dit dan zo tijdig mogelijk doorgeven aan de koster? In de plaats van u kan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  Evangelisatiedienst:
  Woensdag 14 juli zal ds. M. Joosse voorgaan in een Evangelisatiedienst die om 19.30 uur aanvangt. Indien u de kerkdienst wilt bijwonen dan kunt u zich m.i.v. vrijdag 9 juli daarvoor opgeven bij de koster.

  Een bericht van de koster
  Voor onze koster is het meest gemakkelijk als u een bericht over een kerkdienst doorgeeft per e-mail of met een WhatsApp.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vrijdag 11-06-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Onderaan deze rubriek, bij de groepsindeling, ziet u dat de groepen niet meer met een letter benoemd zijn maar met een cijfer. Dat is bewust gedaan om helder te laten zijn dat er een belangrijke wijziging is en om verwarring te voorkomen. Die belangrijke wijziging houdt in dat besloten is om m.i.v. zondag 13 juni de gemeente in 4 groepen in te delen. ''Opschalen'' noemen we dat steeds.

  U begrijpt dat dit besluit genomen is mede doordat nu de lockdown voorbij is en er op verschillende terreinen versoepelingen doorgevoerd zijn.
  Over enkele weken wordt door het crisisteam opnieuw bekeken of en wanneer verdere opschaling verantwoord is in het licht van de dalende besmettingscijfers.
  Een tweede wijziging is, dat m.i.v. zondag 13 juni het advies om een mondkapje te dragen vervalt. Uiteraard kan iedereen die dat wil het mondkapje blijven gebruiken.
  Let op: de overige regels blijven gehandhaafd!

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Zondag 13 juni

  Groep 1

  Groep 2

  Groep 3

  Zondag 20 juni

  Groep 4

  Groep 1

  Groep 2

  Woensdag 23 juni

  Opgave

  Zondag 27 juni

  Groep 3

  Groep 4 Groep 1

  Donderdag 1 juli

  Opgave

  De groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep 1

  Aalders t/m Damen

  Groep 2

  Deelen t/m Klijn

  Groep 3

  Klop t/m Slieker

  Groep 4

  Van der Slik t/m Zwambach


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dinsdag 11-05-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d.

  Indien u een kerkdienst niet bijwoont, wilt u dit dan zo tijdig mogelijk doorgeven aan de koster? In de plaats van u kan dan een ander persoon of gezin uitgenodigd worden.

  In het vorig kerkblad schreven we dat de verdeling van de kerkgangers tijdens de feestdagen (w.o. de belijdenisdienst) een behoorlijke organiatieklus zou zijn. Hieronder ziet u hoe de groepen over de diensten verdeeld zijn. Let op: de volgorde van de groepen is niet steeds alfabetisch. Voor een evenwichtige verdeling moesten we de logica weleens opzij zetten.

  Op Tweede Pinksterdag gunnen we aan de gasten van degenen die belijdenis afleggen vanzelf als eerste een zitplaats. De koster verdeelt groep D (die aan de beurt is) over deze en de andere diensten. Iedereen van deze groep wordt uitgenodigd.

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgen

  Middag

  Avond

  Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

  Groep B

  Zondag 16 mei

  Groep C

  Groep B

  Groep D

  Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag

  Groep E

  Groep A

  Groep C

  Maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag

  Belijdenis

  Zondag 30 mei

  Groep E

  Groep A

  Groep B

  De groepsindeling

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m De Bruin

  Groep B

  Bruins t/m Van der Hoek

  Groep C

  Van der Hoeven t/m Maat

  Groep D

  Markus t/m Den Toom

  Groep E

  Treur t/m Zwambach

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Dinsdag 30-03-2021

  DE KERKDIENSTEN e.d. vanaf Goede Vrijdag

  Het crisisteam van onze gemeente heeft overlegd over een flink aantal aandachtspunten. Het ene moment gaat het over de verkoop van de collectebonnen en even later over het zingen tijdens de eredienst. En zo wisselen de zaken van minder en meer gewicht elkaar af. We proberen de punten die ons worden aangereikt vanuit de gemeente en vanuit de kerkenraad de aandacht te geven die het nodig heeft. Er zijn zaken die ‘nu’ om een besluit vragen (bijv. alles wat de kerkdiensten betreft) en andere punten waar nog niets over te zeggen en zeker niet te besluiten valt. Soms wordt geworsteld (niet gevochten) wat wijsheid is in het licht van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het volgende is besloten:

  De kerkgang

  Een aantal maanden is de gemeente in 6 groepen verdeeld geweest waardoor iedereen eenmaal per twee weken naar de kerk kon. Tijdens de Kerstdagen en nu met Goede Vrijdag en Pasen is de gemeente in 5 groepen verdeeld. Na Pasen willen we deze indeling aanhouden en u ziet dat in onderstaand schema terug doordat we de groepen met letters aan blijven duiden.

  Zaal E (achter de schuifwand) zal voorlopig niet gebruikt worden voor zitruimte tijdens de kerkdienst. Het plafond is te laag en er is niet voldoende luchtverversing.

  Het zingen

  Het zingen heeft binnen en buiten de kerk veel aandacht en studie gevraagd. De ‘beurtzang’ die we een behoorlijke periode hebben volgehouden wisselen we in voor het weer gezamenlijk zingen. Ook het zingen na de Wet en de Geloofsbelijdenis gaan we weer doen.

  We beginnen hiermee in de Goede Vrijdagdienst.

  Met nadruk verzoeken we u om het zingen rustig en ingetogen te doen. De druppelbesmetting is niet denkbeeldig al kunnen we twee banken tussenruimte aanhouden.

  Verkoop collectebonnen

  We hoorden een soort noodkreet “De collectebonnen raken op!”. De verkoop van collectebonnen zal herstarten en de verkoopmomenten worden als vanouds gepubliceerd in het kerkblad. Onze penningmeester stuurde dit om te plaatsen:

  “We willen het verkopen van de collectebonnen weer starten – de eerstvolgende gelegenheid is zaterdag 10 april van 9.30 – 10.30 uur.”

  De RIVM-regels

  Het volhouden van de RIVM-hygiëneregels is en blijft belangrijk tegen het verspreiden van het coronavirus. Na ruim een jaar treedt er gewenning op en kunnen we er genoeg van hebben. Toch vragen we u vriendelijk en dringend om de regels vol te houden vanwege onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar. Dwingend voorschrijven kunnen en willen we niet maar het wijzen op ieders verantwoordelijkheid doen we met ernstige vriendelijkheid.

  Overzicht kerkdiensten:

  Datum

  Morgendienst

  Middagdienst

  Avonddienst

  Goede Vrijdag 2 april

  Groep B

  Zondag 4 april 1e Paasdag

  Groep C

  Groep D

  Groep E

  Maandag 5 april 2e Paasdag

  Groep A

  Zondag 11 april

  Groep B

  Groep C

  Groep D

  Zondag 18 april

  Groep E

  Groep A

  Groep B

  Zondag 25 april

  Groep C

  Groep D

  Groep E

  De groepsindeling:

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m De Bruin

  Groep B

  Bruins t/m Van der Hoek

  Groep C

  Van der Hoeven t/m Maat

  Groep D

  Markus t/m Den Toom

  Groep E

  Treur t/m Zwambach

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Donderdag 18-03-2021


  DE KERKDIENSTEN

  Overzicht van de kerkdiensten:

  Datum

  Morgendienst

  Middagdienst

  Avonddienst

  Zondag 21 maart

  Groep 4

  Groep 2

  Groep 3

  Zondag 28 maart

  Groep 5

  Groep 6

  Groep 1

  Goede Vrijdag 2 april

  Groep B

  Zondag 4 april 1e Paasdag

  Groep C

  Groep D

  Groep E

  Maandag 5 april 2e Paasdag

  Groep A

  In het bovenstaand overzicht ziet u een opvallende verandering: de groepsnamen wijzigen van cijfers in letters. In overleg is besloten dat de tijdens de 5 diensten van Goede Vrijdag t/m 2e Paasdag alle gemeenteleden één keer naar de kerk kunnen. Om het verschil tussen de indeling in 6 en in 5 groepen duidelijk te maken is voor de indeling in 5 groepen gebruik gemaakt van letters. Wie bij welke groep behoort ziet u hieronder:

  De diverse groepen

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep 1

  Aalders t/m Bosman

  Groep 2

  Bot t/m Hartog

  Groep 3

  Hazejager t/m Koelink

  Groep 4

  Koesveld t/m Pullen

  Groep 5

  Van Reeden t/m Den Uil

  Groep 6

  Van der Ven t/m Zwambach

  Groep

  Van fam. t/m fam.

  Groep A

  Aalders t/m De Bruin

  Groep B

  Bruins t/m Van der Hoek

  Groep C

  Van der Hoeven t/m Maat

  Groep D

  Markus t/m Den Toom

  Groep E

  Treur t/m Zwambach

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vrijdag 19-02-2021

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 21 februari Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 28 februari Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Zondag 7 maart Groep 6 Groep 1 Groep 5
  Woensdag 10 maart Groep 3 Groep 4 Groep 2
  Zondag 14 maart Groep 1 Groep 5 Groep 6
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 23-01-2021

  De avondklok en enkele overige mededelingen

  Sinds de persconferentie van woensdagmiddag 20 januari en het debat in de Tweede Kamer zijn we op de hoogte van de instelling van de avondklok. Deze gaat vandaag (23 januari) in en eindigt woensdagmorgen 10 februari; die klok geldt van 21.00 uur tot de andere morgen 04.30 uur.

  Ons crisisteam heeft de avond na de persconferentie overlegd om te kijken naar de te nemen maatregelen als de avondklok om 20.30 uur zou ingaan. De verschuiving van een half uur geeft een beetje ruimte zowel privé als voor de kerkelijke activiteiten. Het belang van het door ons allen aanhouden van de avondklok is uit meerdere overwegingen echt nodig.

  Naast bovenstaande zijn enkele overige punten besproken. In zoverre ze van belang zijn noemen we ze:

  Het pastoraal en diaconaal bezoek

  Het instellen van de avondklok door de overheid is een ingrijpende maatregel. Iedereen is zich bewust dat het gevolgen zal hebben voor ieders persoonlijke omstandigheden. De maatregel is uit noodzaak geboren.

  Het afleggen van pastorale en diaconale bezoeken is tijdens de uren van de avondklok niet toegestaan tenzij er “dringende” redenen voor zijn. Mocht het zo zijn dat er echt dringende pastorale en/of diaconale hulp nodig is, dan kunt u contact opnemen met de dominee, uw wijkouderling en/of uw wijkdiaken, net zoals u dat zou doen wanneer er geen avondklok is. Voor pastorale en/of diaconale noodsituaties heeft de overheid een regeling getroffen waarvan we (alleen in die situaties) gebruik kunnen maken. Laten we hopen en bidden dat het niet nodig zal zijn.

  De avonddienst

  Het aanvangstijdstip van de avonddienst behoeft niet vervroegd te worden. De dienst eindigt ongeveer om 20.00 uur en iedereen heeft zodoende gelegenheid om rustig naar huis te gaan om voor 21.00 uur thuis te zijn.

  De belijdeniscatechisatie

  Het aanvangstijdstip is in overleg vervroegd naar 19.00 uur. Om 20.15 uur wordt geëindigd.

  De vrouwenvereniging

  Woensdag 27 januari is er een online-avond van de vrouwenvereniging. De uitzending begint niet om 20.00 uur zoals gewoonlijk maar om 19.30 uur zodat de dames die voorlezen op tijd thuis kunnen zijn.

  Het bijwonen van de kerkdiensten

  Uit de praktijk blijkt dat tijdens de kerkdiensten de voor de groep beschikbare zitplaatsen niet allemaal bezet worden. Het dringend verzoek is om aan de koster door te geven als u onverhoopt niet naar de kerk komt. De voor u bestemde zitplaatsen worden vanaf nu door de koster per kerkdienst op alfabetische volgorde toegewezen aan de overige gemeenteleden. Zij kunnen zodoende een keer extra naar de kerk.

  Het zingen tijdens de kerkdienst

  Het zingen “bij beurte” is inmiddels bij iedereen bekend. Het eraan gewend zijn is iets anders omdat we samenzang van jongs af aan meegekregen hebben. Zolang het nodig wordt geacht blijven we het beurtelings zingen aanhouden vanuit het oogpunt van voorzichtigheid t.a.v. besmetting.

  Om toch enige verruiming te geven mogen de basisschoolleerlingen met onmiddellijke ingang met alle verzen meezingen.


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Woensdag 20-01-2021

  Met ingang van 11 januari jl. wordt catechisatie ''op afstand'' gegeven, u en jij weten het. Er is elke maandag één les voor alle groepen van 19.30u tot 20.00u. Vanuit de nieuwe catechisatiemethode wordt ''Hellenbroek'' behandeld. Voor de ''meehorende'' belangstellenden en de oudere groepen wordt het lesmateriaal op onze website geplaatst

  De belijdeniscatechisatie is op dezelfde dag herstart. Zij komen samen in een zaal, met inachtneming van alle voorschriften.

  Premier Rutte heeft dinsdagavond 12 januari jl. afgekondigd dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Het gevolg is dat de maatregelen, zoals we die nu voor onze gemeente kennen, helaas ook verlengd worden.

  Overzicht zondagse diensten:
  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 24 januari Groep 6 groep 1 Groep 5
  Zondag 31 januari Groep 3 Groep 4 Groep 2
  Zondag 7 februari Groep 1 Groep 5 Groep 6
  Zondag 14 februari Groep 4 Groep 2 Groep 3
  De groepsindeling:
  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 09-01-2021 (LET OP: AANVULLING 09-01-2020 14:30)

  DIGITALE CATECHISATIELESSEN m.i.v. MAANDAG 11 JANUARI

  Voor de tweede maal sinds het begin van de coronaperiode liggen de catechisatielessen een aantal weken stil. De kerkenraad heeft zich hierop bezonnen mede gezien de verwachting dat de huidige situatie niet op korte termijn zal verbeteren. Uitgesproken is dat het het leeronderwijs voor de jongeren nodig is, de structuur verloren dreigt te gaan en het voor de ouders een extra taak is.

  Onder andere om deze redenen is besloten dat de catechisatielessen herstart worden maar niet zoals we gewend zijn. Het samenkomen in het kerkgebouw en alle bewegingen die daaraan verbonden zijn vindt de kerkenraad op dit moment niet verantwoord. Daarom zal gestart worden met het centraal geven van een catechisatieles via kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl. Bij toerbeurt zal een catecheet een les verzorgen voor alle groepen op maandagavond van 19.30 tot 20.00 uur.

  Er wordt begonnen met de les die op maandag 21 december jl. gehouden zou worden. Deze lessen gelden ook voor de oudste catechisanten met wie door oud. L. Visser de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld werd.

  De te behandelen stof zal per les gepubliceerd worden op de website via het menu op de hoofdpagina onder het kopje: catechisatie. Iedereen kan zo de lessen volgen en meedoen. Zo brengt de situatie ook nog positieve dingen met zich mee. Vanzelf verwachten we van de ouders dat zij toezien op het meedoen van de jongeren. En we zien ernaar uit dat onze jongeren trouw zullen zijn in het volgen van ook dit “onderwijs op afstand”. Helaas is ontmoeting niet mogelijk maar wees ervan overtuigd dat de catecheten jullie het liefst zouden zien en spreken!

  Ook de belijdeniscatechisatie zal op maandag 11 januari op de gebruikelijke tijd herstarten. De groep zal in de kerkzaal samenkomen met inachtneming van alle voorschriften.

  Jullie en de catecheten wensen we Gods zegen toe.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Dinsdag 15-12-2020

  DE LOCKDOWN m.i.v. 15 DECEMBER EN DE KERKDIENSTEN

  Maandagavond 14 december, na de toespraak van minister-president Rutte, heeft het crisisteam overlegd en zijn er besluiten genomen. Het gevolg daarvan was dat de voor dit kerkblad geschreven tekst herzien moest worden. Het herzien heeft o.a. betrekking op de mededeling (zondagmorgen 13 dec.) dat m.i.v. zondag 20 december een andere groepsindeling zou ingaan. Die nieuwe indeling, 5 in plaats van 6 groepen, gaat nu niet door. Wel wordt het besluit gehandhaafd dat alle gemeenteleden de gelegenheid krijgen om op eerste Kerstdag en op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag eenmaal een kerkdienst bij te wonen.

  De koster en zijn vrouw moesten in een erg kort tijdsbestek een eerlijke en evenwichtige verdeling maken. De groepen 4 en 6 zullen daarom worden benaderd voor een verdeling over de zondagen en de bijzondere diensten.

  Overzicht zondagse diensten:

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 20 december Groep 3 GEEN DIENST Groep 2
  Zondag 27 december Groep 1 Groep 5 Groep 6
  Zondag 3 januari Groep 4 Groep 2 Groep 3
  Zondag 10 januari Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 17 januari Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Overzicht diensten op de feestdagen:
  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Vrijdag 25 december Groep 1 Groep 2 Groep 3
  Donderdag 31 december Groep 4
  Vrijdag 1 januari Groep 5


  De groepsindeling:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach

  Overige besluiten

  Er is meegedeeld dat de lockdown ingaat op dinsdag 15 december en duurt tot minimaal zondag 17 januari. De centrale boodschap van de premier, namens de overheid, was: beperk zoveel mogelijk de contacten en werk daar allemaal aan mee. Het crisisteam heeft besloten dat in de genoemde periode de activiteiten van de verenigingen en commissies, waarbij leden betrokken zijn, niet zullen doorgaan. Noodzakelijke vergaderingen van besturen en bijvoorbeeld de beheerscommissie kunnen wel doorgang vinden. Vanzelfsprekend kunnen digitale verenigingsavonden doorgaan.

  Met inachtneming van het hiervoor genoemde, zullen niet doorgaan:

  · Catechisatie en belijdeniscatechisatie.
  · Alle verenigingen.
  · Bibliotheek.
  · Activiteiten van Commissie Hulp Roemenië en Moldavië.
  · Verkoop collectebonnen.

  Enkele bijzondere activiteiten kunnen wel doorgaan:

  · Het zingen van het kinderkoor op donderdag 17 december. (Deze avond is via de kerktelefoon en Kerkdienstgemist.nl mee te beleven. Aanvang 19.00u)
  · De avond van de -12 vereniging op vrijdag 18 december. (Deze avond is via de kerktelefoon en Kerkdienstgemist.nl mee te beleven. Aanvang 19.00u)
  · De Kerstavond van de +16 vereniging op zaterdag 19 december.
  · De Kerstviering van de zondagsschool op zaterdag 26 december.
  · De verkoop van de producten door de Activiteitencommissie.

  Het wekelijks schoonmaken van het kerkgebouw door de vrijwillig(st)ers blijft i.v.m. de hygiëne noodzakelijk.

  Tenslotte vragen we u nadrukkelijk om sociale contacten voor en na de kerkdiensten te vermijden en de 1½ meter maatregel steeds goed aan te houden.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Woensdag 02-12-2020

  NIEUWE CORONAMAATREGELEN en DE KERKDIENSTEN

  Op 7 november jl. is op onze website bekendgemaakt dat door de verbreiding van het coronavirus meerdere activiteiten werden stilgelegd. Door ons crisisteam is op woensdag 25 november overlegd of er activiteiten herstart zouden kunnen worden.

  Meerdere aspecten en argumenten zijn aan de orde geweest en afgewogen. De uitkomst is geworden dat in de week van maandag 7 december de volgende activiteiten kunnen herstarten:

  · De catechisatielessen (op 7 december).
  · De bibliotheek.
  · De +12, de +14 en de +16 verenigingen.
  · De verkoop van de collectebonnen.

  Verdere mededelingen kunt u lezen in de diverse rubrieken van kerkblad nr. 23.

  Zangvereniging De Bovenstem kan nog niet herstarten om de zangers uit de regio komen en daardoor de mogelijkheid van verspreiding van het virus meer aanwezig is.

  Een ontvangen vraag die ging over het mogen meeneuriën tijdens het zingen van de psalmen is tevens aan de orde geweest. Het is geen bezwaar als er heren/jongens zijn die bij het zingen van de dames mee willen neuriën en andersom is dat bezwaar er ook niet. Laat het wel eerbiedig gebeuren.

  Met het oog op de komende Kerstdagen en oud- en nieuwjaarsdag worden de diensten zodanig georganiseerd dat iedereen één kerkdienst kan bijwonen. In het volgende kerkblad kunt u lezen hoe dat in het vat gegoten zal worden.

  Overzicht komende kerkdiensten

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 6 december Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Zondag 13 december Groep 6 Groep 1 Groep 5
  Zondag 20 december Groep 3 GEEN DIENST Groep 2

  De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.
  Let u op de aanvangstijd van de zondagavonddienst, ook op 20 december: 18.30 uur.
  Zondagmiddag 20 december is er geen kerkdienst omdat de kinderen van de zondagsschool dan zullen oefenen voor hun Kerstbijeenkomst.

  De groepsindeling:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Vrijdag 13-11-2020

  Nieuwe maatregelen m.i.v. 12 november en vervolg kerkdiensten

  In de week na de bekendmaking van de vorige maatregelen bleek dat op de scholen de besmettingsgraad flink toenam. Daarom is besloten dat met onmiddellijke ingang (12 november) tot nader bericht:

  · De verenigingen +12/+14 en +16 hun activiteiten stilleggen.
  · De -12 vereniging en het kinderkoor hoeven hun activiteiten niet stil te leggen.
  · De vrouwenvereniging, de Bijbelstudievereniging en de Commissie CHR&M volgen nauwlettend de ontwikkelingen en het bestuur/de leiding zal (zo nodig in overleg met ons crisisteam) steeds bezien of hun activiteiten door kunnen gaan. De vrouwenvereniging heeft al een keer alternatief ‘vergaderd’: via de kerktelefoon en kerkdienstgemist.nl.

  Overzicht komende kerkdiensten

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 22 november Groep 4 Groep 2 Groep 3
  Zondag 29 november Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 6 december Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Zondag 13 december Groep 6 Groep 1 Groep 5

  De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  De groepsindeling:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 07-11-2020

  Nieuwe maatregelen m.i.v. 7 november

  Op dinsdag 3 november heeft de overheid aanvullende maatregelen bekendgemaakt om de verdere verbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast bleek dat meerdere gezinnen van onze gemeente in quarantaine moesten gaan.

  Mede door deze aanleidingen heeft het crisisteam met het oog op de verantwoordelijkheid voor onze gemeente besloten dat met ingang van heden tot nader bericht:

  · De catechisatielessen voor onze jongeren niet doorgaan.
  · De bibliotheek gesloten is.
  · Er geen verkoop van collectebonnen is.

  Voor de duidelijkheid: de belijdeniscatechisatie gaat wel door omdat alle RIVM-regels aangehouden kunnen worden.

  Zodra er verandering komt in de algemene situatie en er weer gestart kan worden met de diverse activiteiten zullen we dit uiteraard bekendmaken.

  De getroffen gezinnen wensen we van harte sterkte toe in hun bijzondere omstandigheden.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Vrijdag 23-10-2020

  DE KERKDIENSTEN e.d. m.i.v. 19 OKTOBER

  Persconferentie
  Dinsdag 13 oktober gaven premier Rutte en minister De Jonge opnieuw een persconferentie. De aanleiding weten we: snel toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. Zoals gebruikelijk werden de nieuwe maatregelen gepubliceerd en uitgebreid besproken. Het landelijk crisisteam van onze gemeenten (bestaande uit vertegenwoordigers van 3 deputaatschappen) hebben daarna overlegd en op vrijdag 16 oktober ontvingen we van hen het 16e voortgangsbericht. Via de link op onze website kunt u het bericht lezen. Als wij zo’n bericht ontvangen is er heel veel (denk)werk verzet. Het is een verantwoordelijke taak die zonder afhankelijkheid niet gedaan kan worden. Het is nogal wat om enerzijds te luisteren naar de overheid en anderzijds Gods Woord vast te houden om de gemeenten te leiden in de crisisomstandigheden. We willen hierbij onze waardering voor hen uitspreken waarbij we moeten bedenken dat daarnaast ons gebed voor hen naar Boven moet.

  De persconferentie, het snel om zich heen grijpende virus en de adviezen waren aanleiding dat (namens de kerkenraad) het crisisteam van onze gemeente opnieuw overlegd heeft en geprobeerd heeft e.e.a. in besluiten en richtlijnen te vertalen:

  De kerkdiensten m.i.v. 25 oktober
  Het advies over het ‘afschalen’ van het aantal kerkgangers heeft een prominente plek in de adviezen van hogerhand. Wij willen een aanmerkelijke afschaling bereiken door

  § m.i.v. zondag 25 oktober 3 kerkdiensten te houden. Aanvangstijden: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  § de gemeente niet meer in 5, maar in 6 groepen te verdelen.

  Iedereen is hierdoor in de gelegenheid eenmaal per 2 zondagen een kerkdienst bij te wonen.

  Tussen de diensten zit minimaal een tussenruimte van 2½ uur, wat ruim voldoende is voor een goede ventilatie. De banken zullen na de 1e en de 2e dienst ontsmet worden.

  Tijdens de morgen- en middagdienst zal er crèche zijn.

  De extra dienst is in de middag gepland. Standaard zal er dan een preek gelezen worden. Het voornemen is om een eenvoudige prekenserie te lezen. Eén van onze ouderlingen was bezig aan een serie over Abraham (van ds. A. Moerkerken). Deze serie zal als eerste worden opgepakt vanaf de laatst gelezen preek.

  De nieuwe indeling

  Datum Morgendienst Middagdienst Avonddienst
  Zondag 25 oktober Groep 5 Groep 6 Groep 1
  Zondag 1 november Groep 2 Groep 3 Groep 4
  Woensdag 4 november Groep 6 Groep 1 Groep 5
  Zondag 8 november Groep 3 Groep 4 Groep 2
  Zondag 15 november Groep 1 Groep 5 Groep 6
  Zondag 22 november Groep 4 Groep 2 Groep 3

  Let u op de aanvangstijd van de avonddienst. Op zondag is deze 18.30 uur en op dankdag om 19.30 uur.

  De nieuwe groepen:

  Groep Van fam. t/m fam.
  Groep 1 Aalders t/m Bosman
  Groep 2 Bot t/m Hartog
  Groep 3 Hazejager t/m Koelink
  Groep 4 Koesveld t/m Pullen
  Groep 5 Van Reeden t/m Den Uil
  Groep 6 Van der Ven t/m Zwambach

  De blijvende maatregelen
  De RIVM-maatregelen i.v.m. de hygiëne blijven vanzelf van kracht en ook de gezondheidsvragen bij binnenkomst van de kerk blijven gesteld worden.

  Het dragen van het mondkapje bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk blijft.

  Het zingen bij beurte (mannen en jongens/vrouwen en meisjes) blijven we doen. (Het zingen door de vrouwen en de meisjes klonk erg mooi; zelfs ontroerend bij “ ’t Hijgend hert ..”.).

  Wat vervalt
  De avonden/oefenmomenten van de Bovenstemgroep en van een projectkoor vervallen helaas. De leden komen immers uit de hele omgeving, moeten daarom reizen, ontmoeten elkaar, gaan terug en kunnen …. meenemen.

  Wat blijft
  De catechisaties blijven doorgaan, evenals de verenigingen. De verenigingsavonden van onze jongeren (-12/+12/+14) zullen anders verdeeld worden. Het doel is een evenwichtiger verdeling van het aanwezige aantal jongeren. De verenigingsleiding zal de verdeling organiseren en bekendmaken.

  De Vrouwenvereniging en de Bijbelstudievereniging komen bijeen in de kerkzaal op voldoende afstand van elkaar. Zij verplaatsen zich zo min mogelijk. Daarom is besloten dat zij door kunnen gaan met de verenigingsavonden.

  De zondagsschool
  Door de extra kerkdienst vervalt voorlopig het samenkomen van de zondagsschool. Er is een alternatief bedacht: op zaterdagavond van 18.30 – 19.00 uur een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon.

  Het crisisteam ervaart steeds weer (en meer) hoe moeilijk het is om besluiten te nemen die direct het gemeenteleven raken. Wie wordt er niet door geraakt? We denken aan de gezinnen met kleine kinderen, alleenstaanden, ouderen, …In de huidige situatie is het goed om persoonlijk aandacht te besteden aan o.a. zondag 10 van de H.C., bijv. door een verklaring daarvan te lezen. Biddend, jazeker. Opdat door genade en het waar zaligmakend geloof, vraag en antwoord 129 van diezelfde H.C. dé afsluiting ervan zal zijn.

  Ons leven moet immers niet getekend zijn door het virus Covid-19, maar door de inhoud van psalmus David-19.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Zaterdag 17-10-2020

  Berichtgeving voor zondag 18 oktober en daarna

  Ongetwijfeld hebt u kennis genomen van de inhoud van de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl., de afgekondigde nieuwe maatregelen en de ontwikkelingen rond de verbreiding van het coronavirus.

  Van ons landelijk crisisteam hebben de gemeenten het 16e voortgangsbericht ontvangen. Via de link (Berichten van de deputaatschappen) op de website kunt u van de inhoud kennisnemen.

  Naar aanleiding van de genoemde informatievoorzieningen heeft het crisisteam van onze gemeente overlegd. Vanuit dat overleg delen wij de gemeente mee:

  § De kerkdiensten op zondag 18 oktober gaan ongewijzigd door.

  § De op 10 oktober op de website gepubliceerde indeling, voorschriften enz. gelden onverminderd voor deze zondag.

  § Met ingang van zondag 25 oktober is de meest ingrijpende verandering dat er vanaf die dag 3 kerkdiensten per zondag gehouden zullen worden. De aanvangstijden zijn: 9.30, 14.30 en 18.30 uur.

  § De indeling van de gemeente in 5 groepen wijzigt naar 6 groepen waarmee een geadviseerde verdere afschaling van het aantal kerkgangers bereikt wordt. Door deze indeling kan iedereen eenmaal per 2 zondagen naar de kerk.

  Met bovenstaande bent u voor het belangrijkste op de hoogte gesteld. De verdere uitwerking ervan (bijv. de groepsindeling) en de overige aandachtspunten worden gepubliceerd in kerkblad nr. 20 (verschijningsdatum 23 oktober) en op de website.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zaterdag 10-10-2020

Maatregelen voor de kerkdiensten, catechisaties e.d. m.i.v. 11 oktober

Vooraf
Doordat afgelopen week veel rondom het coronavirus in het nieuws is geweest, zijn we allemaal op de hoogte van de snelle verspreiding ervan. De aantallen ziekenhuisopnames nemen toe en wellicht kennen we uit onze omgeving gezinnen of personen die in quarantaine moesten.

Het hoeft geen uitgebreid betoog dat de kerkenraad met toenemende zorg de actualiteit heeft gevolgd en de verantwoordelijkheid heeft genomen voor nieuwe maatregelen. Daarbij beseffen we dat we niet alleen moeten letten op de eigen gemeente maar ook op de samenleving.

Zaterdagmorgen 10 oktober heeft het crisisteam van onze gemeente overlegd en zijn besluiten genomen. Uitsluitend de toegenomen besmettingen (en wat daarmee samenhangt) zijn meegenomen en zeker niet de journalistieke hype rond “Staphorst”.

Onder inwachting van de zegen van de Heere is tot het volgende besloten (waarbij enkele punten herhaald worden):

Huidige indeling
De enkele weken geleden afgesproken indeling in 4 groepen vervalt met ingang van heden. Ook voor de leden die buiten de groepsindeling werden uitgenodigd vervallen alle gemaakte afspraken.

Samengevat: We beginnen helemaal opnieuw met de indeling voor het bijwonen van de kerkdiensten.

Nieuwe indeling
Er is sterk geadviseerd om het aantal kerkgangers af te schalen. Wij willen dat bereiken door weer 2 banken tussenruimte aan te houden. Verder is zaal E niet meer in gebruik voor de kerkgangers.

Het maximum aantal kerkgangers per dienst is aanmerkelijk verminderd tot 220.

Dit nieuwe aantal geldt voor zondag 11 oktober en vooralsnog voor zondag 18 oktober.

Met de nieuwe indeling is de gemeente in 5 groepen verdeeld:

Groep

Van fam. t/m fam

Wanneer

1

Aalders t/m De Bruin

Morgendienst zondag 11 okt.

2

Bruins t/m Van der Hoek

Avonddienst zondag 11 okt.

3

Van der Hoeven t/m Maat

Morgendienst zondag 18 okt.

4

Markus t/m Den Toom

Avonddienst zondag 18 okt.

5

Treur t/m Zwambach

Houdt u zich a.u.b. aan deze indeling. Zonder rekening te houden met de indeling is echt niet de bedoeling. “Bonnefooi” is een woord wat nu niet past.

De crèche blijft vooralsnog functioneren in de huidige organisatievorm.

Ga i

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten