Bericht van de diakenen09-03-2021

RSIN-nummer

Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020 is er de mogelijkheid om giften aan goede doelen in aftrek te brengen. Dat ging voorheen door het noteren van de naam van het goede doel (met ANBI-status) – in het geval van giften aan de kerk was het noteren van Ger-Gem al voldoende. Vanaf het jaar 2020 is dat veranderd. Nu wordt gevraagd om de officiële aanduiding van de kerk als goed doel. Die aanduiding luidt: 824092090. Door dit getal van 9 cijfers in te toetsen verschijnt de verdere omschrijving Gereformeerde Gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit nummer kan gebruikt worden voor alle giften die aan onze plaatselijke gemeente zijn gedaan, dus ook voor giften aan (bijvoorbeeld) de diaconie of Commissie Hulpverlening Roemenië en Moldavië. Voor giften aan deputaatschappen, Jeugdbond, Helpende Handen e.d. bestaan aparte nummers.

Mochten er verder nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met 1e of 2e penningmeester.