Bericht van de Penningmeesters01-07-2020

Van de penningmeesters 

We kunnen gelukkig weer met een groter deel van de gemeente op zondag samenkomen. Dit betekent ook dat de meeste gemeenteleden een ruimere gelegenheid hebben om de apart gelegde collecte-gelden daadwerkelijk te geven. Dat kan op die momenten dat u weer naar de kerk komt: via de collecterekken. Maar we ontvangen uw bijdragen aan diaconie, kerk, schulddelging en andere doelen ook graag op de bankrekeningen zoals aangeven. 

We willen het verkopen van collectebonnen weer ter hand nemen. De eerstvolgende gelegenheid daarvoor is zaterdag 11 juli. En dan volgens het bekende patroon. 

Voorheen boden we ook de mogelijkheid om munten af te nemen. Dat is door de coronacrisis geheel gestopt. We gaan deze dienst niet meer aanbieden: de aantallen munten die binnen komen zijn klein en de vraag naar munten is gedaald. Verder vraagt het hele administratieve proces van verwerking veel van alle betrokkenen. 

In het volgende kerkblad hopen we een halfjaaroverzicht van de inkomsten te publiceren.

Vooralsnog komt er via de bank een behoorlijke geldstroom binnen. Wel missen we helaas de opbrengst van de jaarlijkse verkoping. Na afdracht van 25% aan een doel buiten onze eigen gemeente bleef er altijd ruim € 12.000 over als inkomsten voor de kerk.