Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen we hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten

29-05-2023
Morgendienst

Handelingen 2

vers 37 en 38

Stud. R.T. Michielse

Thema: Hoe de Pinkstergeest werkt.
Punt 1: Pinksterprediking
Punt 2: Pinkstervrucht

28-05-2023
Morgendienst

Handelingen 2 vers 4a

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Pinksterfeest
Punt 1: Hoe dit oud-testamentisch werdt afgebeeld
Punt 2: Hoe dit nieuw-testamentisch is vervuld
Punt 3: Hoe dit ziels-bevindelijk wordt doorleefd

28-05-2023
Avonddienst

Psalm 110 vers 3a

Ds. G. Clemens

Thema: De navolgers van Christus
Punt 1: Gewillig gemaakt
Punt 2: Gewillig betoond
Punt 3: Sierlijk gekleed.

21-05-2023
Morgendienst

Johannes 4 vers 50m

Ds. G. Pater

Thema: Het Levende Woord
Punt 1: Sterven aan alles daarbuiten;
Punt 2: Geloven alleen daarin.

21-05-2023
Avonddienst

Johannes 5 vers 25

Ds. G. Pater

Thema: De bediening van de Levensvorst.

Punt 1: Kent haar oorsprong in de eeuwigheid;
Punt 2: Richt zich tot doden;
Punt 3: Geeft leven.

18-05-2023
Morgendienst

Psalm 68 vers 19

Ds. W.J. Karels

Thema: De Hemelvaart van Christus
Punt 1: Haar feit
Punt 2: Haar vrucht
Punt 3: Haar doel.

14-05-2023
Morgendienst

Handeling 1 vers 3

Stud. J.M. Evers

Thema: Jezus' arbeid na Pasen.
Punt 1: Wat Hij deed;
Punt 2: Waarvan Hij onderwees.

14-05-2023
Middagdienst

HC zondag 5

Stud. J.M. Evers

Thema: Het gebed.

Punt 1: Geloofsoefening;
Punt 2: Geloofskennis;
Punt 3: Geloofsgehoorzaamheid;
Punt 4: Geloofstaal.

09-05-2023
Avonddienst

Hosea 2 vers 18 en 19

Ds. C. van Krimpen

Thema: Het geestelijk huwelijksverbond

Punt 1: De Persoon;
Punt 2: De inhoud;
Punt 3: De vrucht.

07-05-2023
Morgendienst

Filippenzen 3 vers 10

Leesdienst

(Ds. W.C. Lamain)

07-05-2023
Middagdienst

2 Koningen 4 vers 26

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Bestreden vrede bij een gelovige vrouw
Punt 1: Beoefend geloof;
Punt 2: Beproefd geloof;
Punt 3: Bekroond geloof.

30-04-2023
Morgendienst

Hooglied 1 vers 4m

Ds. B.J. van Boven

Thema: De Koning en Zijn binnenkameren
Punt 1: De leiding tot die binnenkameren;
Punt 2: De rijkdom van die binnenkameren;
Punt 3: De blijdschap in die binnenkameren.

30-04-2023
Avonddienst

HC zondag 44

Ds. B.J. van Boven

Thema: De scherpte van de prediking van de wet
Punt 1: De noodzakelijkheid ervan (113)
Punt 2: De beleving ervan (114)
Punt 3: De nuttigheid ervan (115)

23-04-2023
Morgendienst

1 Korinthe 15 vers 7a

Leesdienst

(Ds. M. Golverdingen)

Thema: De verschijning van de Levensvorst aan Jakobus

De verschijning herinnert ons:

Punt 1: Aan zijn afwijzing van Christus;
Punt 2: Getuigt van de overwinning door Christus;
Punt 3: Heen wijst naar zijn leven uit Christus.

23-04-2023
Middagdienst

Openbaring 3 vers 1a

Ds. E. Bakker

Thema: Christus' brief aan de gemeente van Sardis

Punt 1: Ontdekkende woorden;
Punt 2: Opwekkende woorden;
Punt 3: Vertroostende woorden.

20-04-2023
Avonddienst

Lukas 24 vers 35

Ds. J. van Rijswijk

Thema: Christus verschijning aan de Emmaüsgangers

Punt 1: Ontmoeting met Christus;
Punt 2: De openbaring van Christus;
Punt 3: Getuigenis over Christus.

16-04-2023
Morgendienst

Lukas 24 vers 47

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: De Evangelieprediking

Punt 1: De noodzaak van de Evangelieprediking;
Punt 2: De wijze ervan;
Punt 3: De inhoud ervan;
Punt 4: De reikwijdte ervan.

16-04-2023
Middagdienst

HC Zondag 43

Ds. G. Pater

Thema: Het 9e gebod

Punt 1: Gods Heiligheid;
Punt 2: Gods wil.

10-04-2023
Morgendienst

2 Timotheüs 2 vers 8

Ds. W.J. Karels

Thema: Het gedenken van de opwekking van Christus

Punt 1: De Persoon van dit gedenken
Punt 2: De inhoud van dit gedenken
Punt 3: De troost van dit gedenken

09-04-2023
Morgendienst

Mattheüs 28

vers 9 en 10

Ds. W.J. Karels

Thema: De opgestane Levensvorst

Punt 1: Blinkende engelen
Punt 2: Bevende wachters
Punt 3: Bemoedigde zoekers
Punt 4: Beloonde vinders

09-04-2023
Avonddienst

Lukas 24 vers 36

Ds. W.J. Karels

Thema: De opgestane Middelaar

Punt 1: Zijn Kerk aan wie Hij denkt
Punt 2: Zijn vrede die Hij hen schenkt
Punt 3: Zijn onderwijs dat Hij hen geeft

07-04-2023
Middagdienst

Johannes 19

vers 33

Ds. G. Pater

Thema: De dood van Christus
Punt 1: De zekerheid hiervan;
Punt 2: De fontein hierbij;
Punt 3: De schrift hierover.

02-04-2023
Morgendienst

Lukas 22

vers 61-62

Leesdienst

(Ds. A. Vergunst)

Thema: De verloochening van Petrus
Punt 1: Een blik van Petrus naar Jezus;
Punt 2: Een blik van Jezus naar Petrus;
Punt 3: Een blik van Petrus naar zichzelf.

02-04-2023
Avonddienst

HC zondag 42

Stud. A.E. Brijder

Thema: Gods gaven en onze verantwoordelijkheid
Punt 1: Het ontvangen van Gods gaven;
Punt 2: Het beschermen van Gods gaven;
Punt 3: Het besteden van Gods gaven.

29-03-2023
avonddienst

Lukas 22 vers 38

Ds. R.A.M. Visser

Thema: Het onderwijs na het Pascha
Punt 1: Jezus’ onderzoek;
Punt 2: Jezus’ toerusting;
Punt 3: Jezus’ eenzaamheid.

26-03-2023
Morgendienst

Lukas 22

vers 41 t/m 46

Ds. S. Maljaars

Thema: Jezus in de hof bij de Olijfberg

Punt 1: De strijd die Hij voert (41-44a);
Punt 2: Het bloed dat Hij zweet (44b);
Punt 3: Het volk dat Hij redt (45-46).

26-03-2023
Avonddienst

HC zondag 41

Ds. S. Maljaars

Thema: Het zevende gebod.

Punt 1: Het huwelijk beschermd (vr./antw. 108);
Punt 2: De zonde benoemd (vr. 109 en antw. 109b);
Punt 3: De heiligheid gepredikt (antw. 109a)

19-03-2023
Morgendienst

Psalm 22 vers 3

Leesdienst

(Ds. H. Hofman sr.)

Thema: Het zwijgen Gods

Punt 1: Dit is een rechtvaardig zwijgen;
Punt 2: Dit is een toornend zwijgen;
Punt 3: Dit is een liefdevol zwijgen.

19-03-2023
Middagdienst

Johannes 18 vers 8

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Jezus’ liefde voor gevangenen.

Punt 1: Zijn bidden tot de Vader;
Punt 2: Zijn bevelen van de bende;
Punt 3: Zijn binden als de Borg.

12-03-2023
Middagdienst

Jesaja 53 vers 6 en 7

Ds. A.T. Huijser

Thema: Dwalende schapen en het geslachte Lam
Punt 1: De schuld van de schapen;
Punt 2: De genade van de HEERE;
Punt 3: De onderworpenheid van het Lam.

12-03-2023
Avonddienst

Johannes 19

vers 1 t/m 5

Ds. A.T. Huijser

Thema: De lijdende Christus voor Pilatus
Punt 1: In Zijn ambt bespot (vers 1-3);
Punt 2: In Zijn onschuld uitgebracht (vers 4);
Punt 3: In Zijn vernedering aangewezen (vers 5).

08-03-2023
Middagdienst

2 Koningen 6

vers 16

Ds. W.J. Karels

Thema: Elisa en Gods legermachten
Punt 1: Het alziend oog Gods over alles;
Punt 2: Het gesloten oog van Elisa’s knecht;
Punt 3: Het geopend oog door ’s HEEREN kracht.

08-03-2023
Avonddienst

1 Thessalonicenzen

5 vers 17

Ds. W.J. Karels

Thema: Een aansporing tot het gebed
Punt 1: De gebedsnoodzaak;
Punt 2: De gebedsinhoud;
Punt 3: De gebedsgrond.

05-03-2023
Morgendienst

Mattheüs 21 vers 16

Ds. G.W.S. Mulder

Thema: Gods belofte voor de kinderen
Punt 1: Een wonderlijke belofte;
Punt 2: Een miskende belofte;
Punt 3: Een vervulde belofte.

05-03-2023
Avonddienst

HC zondag 40

Ds. G.W.S. Mulder

Thema: Doden verboden
Punt 1: Eis van dit gebod;
Punt 2: Diepte van dit gebod;
Punt 3: Vervulling van dit gebod.

26-02-2023
Morgendienst

Johannes 3 vers

14 en 15

Ds. C. Hogchem

Thema: De dood des HEEREN
Punt 1: Het beeld;
Punt 2: De betekenende zaak;
Punt 3: Het zalig doel.

26-02-2023
Avonddienst

HC zondag 39

Ds. C. Hogchem

Thema: De liefde tot onze ouders
Punt 1: Wie die liefde geldt;
Punt 2: Wat die liefde inhoudt;
Punt 3: Waarop die liefde gegrond is.

19-02-2023
Morgendienst

Johannes 10 vers 9

Ds. W.J. Karels

Thema: CHRISTUS, de Deur der schapen
Punt 1: De Deur der schapen;
Punt 2: Het ingaan der schapen;
Punt 3: Het geluk der schapen.

19-02-2023
Avonddienst

Johannes 10 vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: CHRISTUS, de Herder der schapen.
Punt 1: De schapen van de Herder;
Punt 2: Het werk van de Herder;
Punt 3: Het sterven van de Herder.

15-02-2023
avonddienst

Lukas 13

vers 10 t/m 17

Stud. R.T. Michielse

Thema: Genezing van de samengebogen vrouw
Punt 1: Gebonden;
Punt 2: Ontbonden;
Punt 3: Aangebonden.

12-02-2023
Morgendienst

2 Koningen 1 vers 3B

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Aan het verkeerde adres
Punt 1: De boden gezonden;
Punt 2: De HEERE beledigd;
Punt 3: Het vonnis geveld.

12-02-2023
Avonddienst

Mattheüs 11 vers 18

Ds. C. Sonnevelt

Thema: Christus’ roepstem tot vermoeiden en belasten.
Punt 1: Tot wie Hij Zich richt;
Punt 2: Hoe Hij nodigt;
Punt 3: Wat Hij belooft.

05-02-2023
Morgendienst

Lukas 7 vers

36 t/m 50

Ds. H.E.P. Fortuijn

Thema: Onder het dak van Simon
Punt 1: Het komen tot Jezus;
Punt 2: Het staan bij Jezus;
Punt 3: Het spreken van Jezus.

05-02-2023
Avonddienst

HC zondag 38

Ds. H.E.P. Fortuijn

Thema: Gods dag
Punt 1: Het onderhouden;
Punt 2: Het invullen;
Punt 3: Het rusten.

29-01-2023
Morgendienst

Lukas 5 vers 20

Ds. K. Boeder

Thema: Christus, de schare en de geraakte

Punt 1: Profetisch onderwijs;
Punt 2: Priesterlijke bewogenheid;
Punt 3: Koninklijke macht.

29-01-2023
Avonddienst

HC zondag 37

Ds. K. Boeder

Thema: Het derde gebod des Heeren;

Gods Naam en het zweren
Punt 1: Waarom wij zweren;
Punt 2: Hoe wij zweren;
Punt 3: Waartoe wij zweren.

22-01-2023
Morgendienst

Johannes 1

vers 11 en 12

Stud. J.J. Hoogerbrug

Thema: Het Licht in de wereld

Punt 1: De ingang van dit Licht;
Punt 2: De omgang met dit Licht;
Punt 3: De toegang in dit Licht.

22-01-2023
Middagdienst

Johannes 1

vers 11 en 12

Stud. J.J. Hoogerbrug

Thema: Jezus en Nathánaël
Punt 1: Geleid tot Jezus;
Punt 2: Gekend door Jezus;
Punt 3: Geloofd in Jezus.

18-01-2023
avonddienst

Openbaring 5

vers 1 t/m 6

Ds. M. Blok

Thema: Het verzegelde boek
Punt 1: vraagt om opening;
Punt 2: bepaald bij een wenend volk;
Punt 3: wijst naar het geslachte Lam.

15-01-2023
Morgendienst

Lukas 2

vers 45 t/m 49

Leesdienst

(Ds. J.J. van

Eckeveld)

Thema: Maria en Jezus in de tempel

Punt 1: Zij vermaant Hem;
Punt 2: Zij wordt door Hem onderwezen.

15-01-2023
Avonddienst

Mattheüs 2

vers 16 t/m 18

Ds. A.T. Huijser

Thema: De kindermoord te Bethlehem
Punt 1: Herodes’ woede;
Punt 2: Bethlehems’ kinderen;
Punt 3: Rachels tranen.

08-01-2023
Morgendienst

Johannes 3 vers 16

Ds. C. van Ruitenburg

Thema: De Gave van Gods Zoon

Punt 1: Is onmisbaar;
Punt 2: Komt vanuit de eeuwigheid;
Punt 3: Moet geloofd worden;
Punt 4: Geeft eeuwig leven

08-01-2023
Avonddienst

Psalm 93 vers 3 en 4

Ds. C. van Ruitenburg

Thema: Stormen
Punt 1: In het leven;
Punt 2: In het hart;
Punt 3: Op Golgotha.

01-01-2023
Morgendienst

Psalm 84 vers 12

Ds. W.J. Karels

Thema: De trouwe Verbondsgod

Punt 1: Wie de HEERE is (vers 12a)
Punt 2: Wat de HEERE schenkt (vers 12b)
Punt 3: Wat de HEERE belooft (vers 12c)

01-01-2023
Avonddienst

HC zondag 36

Ds. W.J. Karels

Thema: De Heiliging van ’s HEEREN naam.
Punt 1: De openbaring van ’s HEEREN naam;
Punt 2: Het misbruik van ’s HEEREN naam;
Punt 3: Het recht gebruik van ’s HEEREN naam.

31-12-2022
avonddienst

Openbaring 20

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: ’s Werelds laatste dag
Punt 1: Een witte troon;
Punt 2: Een grote schaar;
Punt 3: Geopende boeken;
Punt 4: Een rechtvaardig oordeel.

26-12-2022
morgendienst

1 Timotheüs 1 vers 15

Ds. C. Sonnevelt

Thema: Een getrouw Woord
Punt 1: Een verrassende komst;
Punt 2: Een heerlijk doel;
Punt 3: Een troostrijke belijdenis.

25-12-2022
Morgendienst

Lukas 2 vers 6 en 7

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus geboren te Bethlehem

Punt 1: Zijn verwachtingsvolle ouders;
Punt 2: Zijn wondervolle geboorte;
Punt 3: Zijn betekenisvolle Persoon.

25-12-2022
Avonddienst

Lukas 2 vers 36 t/m 38

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Kersfeest van Anna
Punt 1: Gods werk in haar leven;
Punt 2: Gods Zoon in haar hart;
Punt 3: Gods lof in haar mond.

18-12-2022
Morgendienst

Mattheüs 25 vers 1

Ds. G. Clements

Thema: Adventsverwachting van 10 maagden
Punt 1: Een opvallende overeenkomst;
Punt 2: Een pijnlijk verschil;
Punt 3: Een zeker einde.

18-12-2022
Avonddienst

Hebreeën 11 vers 5

Ds. G. Clements

Thema: Henoch's levenswandel
Punt 1: Het begin;
Punt 2: Het midden;
Punt 3: Het einde.

11-12-2022
Morgendienst

Filippenzen 2 vers 8a

Leesdienst

(John Flavel)

Thema: De menswording van Christus

11-12-2022
Avonddienst

Lukas 1 vers 45

Ds. M. Joosse

Thema: Maria’s advents zaligheid
Punt 1: De oorzaak van haar zaligheid;
Punt 2: Het middel tot haar zaligheid;
Punt 3: De zekerheid van haar zaligheid.

07-12-2022
avonddienst

Genesis 3

vers 15a

Ds. G.P. van

Nieuw Amerongen

Thema: De Moederbelofte
Punt 1: Nieuw leven aangekondigd;
Punt 2: Nieuw leven verwekt;
Punt 3: Nieuw leven verwacht.

04-12-2022
Morgendienst

Job 19 vers 25-27

Ds. N.I. Ude

Thema: Job's belijdenis aangaande de Messias
Punt 1: De omstandigheden van Job's belijdenis;

Punt 2: De inhoud van zijn belijdenis;
Punt 3: De troost in deze belijdenis.

04-12-2022
Avonddienst

H.C. zondag 35

Ds. W.J. Karels

Thema: Het tweede gebod
Punt 1: De eis van dit gebod;
Punt 2: De verklaring van dit gebod;
Punt 3: De vervulling van dit gebod.

27-11-2022
Morgendienst

Deut. 18 vers 15

Ds. C. Hogchem

Thema: Een Profeet als Mozes
Punt 1: Een volkomen scheiding;
Punt 2: Een kostelijke adventsbelofte.

27-11-2022
Avonddienst

Deut. 18 vers 15

Ds. C. Hogchem

Thema: De belofte van een Profeet als Mozes
Punt 1: Uit het volk verwekt;
Punt 2: Aan het volk beloofd;
Punt 3: Door het volk beluisterd.

23-11-2022
avonddienst

Openbaring 6

vers 1 en 2

Ds. K. Boeder

Thema: De Ruiter op het witte paard
Punt 1: Zijn komen;
Punt 2: Zijn macht;
Punt 3: Zijn overwinning.

20-11-2022
Morgendienst

Jesaja 45 vers 22

Leesdienst

(Ds. J. van Haaren)

Thema: Een lieflijke nodiging tot de zaligheid
Punt 1: Een dringende nodiging;
Punt 2: Een bemoedigende nodiging;
Punt 3: Een betrouwbare nodiging.

20-11-2022
Middagdienst

Hosea 2 vers 14

Ds. J. Schipper

Thema: Het dal van Achor
Punt 1: De weg naar het dal van Achor;
Punt 2: De deur in het dal van Achor;
Punt 3: De vrucht na het dal van Achor.

13-11-2022
Morgendienst

Psalm 22 vers 31

Ds. W.J. Karels

Thema: Het dienen van Christus.
Punt 1: Wie deze belofte geldt;
Punt 2: Wat deze beloften in houdt;
Punt 3: Hoe deze belofte wordt verzegeld.

13-11-2022
Avonddienst

H.C. Zondag 34

Ds. W.J. Karels

Thema: De wet des Heeren
Punt 1: Haar opschrift;
Punt 2: Haar verdeling;
Punt 3: Haar aanvang.

10-11-2022
avonddienst

2 Koningen 4

vers 27 en 28

Ds. M. Blok

Thema: Oogstfeest in Sunem
Punt 1: Een groot verlies;
Punt 2: Een gelovige moeder;
Punt 3: Een wonderdoend God.

06-11-2022
Morgendienst

Markus 4 vers 41

Ds. A.T. Huijser

Thema: De Kerk op zee
Punt 1: In de nood met Jezus;
Punt 2: Behouden door Jezus;
Punt 3: Verwonderd over Jezus.

06-11-2022
Avonddienst

Jeremia 18

vers 1 t/m 14

Ds. A.T. Huijser

Thema: In het huis van de Pottenbakker
Punt 1: Zijn werk;
Punt 2: Zijn teleurstelling;
Punt 3: Zijn volharding.

02-11-2022
Middagdienst

1 Koningen 17

vers 14

Ds. W.J. Karels

Thema: Het geloof van de weduwe van Zarfath.
Punt 1: Haar geloofsleven;
Punt 2: Haar geloofsbeproeving;
Punt 3: Haar geloofsoverwinning.

02-11-2022
Avonddienst

Klaagliederen 3

vers 21 t/m 24

Ds. W.J. Karels

Thema: Dankdag bij een puinhoop
Punt 1: Een klacht die niet verlost (vers 1 t/m 18)
Punt 2: Een barmhartigheid die niet eindigt (vers 21 t/m 23a)
Punt 3: Een trouw die niet vermindert (vers 23b)
Punt 4: Een hoop die niet beschaamt (vers 24)

30-10-2022
Morgendienst

Psalm 130

vers 3 en 4

Ds. M.H. Schot

Thema: Bij de HEERE is vergeving.
Punt 1: De noodzaak tot deze vergeving;

Punt 2: De aard van deze vergeving;
Punt 3: De vreze bij deze vergeving.

30-10-2022
Middagdienst

1 Samuël 28

vers 6

Ds. M.H. Schot

Thema: Saul's leven door satan beheerst.
Punt 1: Een veel belovend begin;
Punt 2: Een verschrikkelijk einde;
Punt 3: Een onnodige afloop.

23-10-2022
Morgendienst

Psalm 23

vers 1 t/m 3

Ds. G. Beens

Thema: De grote Herder der schapen
Punt 1: Het geloof in die Herder;

Punt 2: De liefde van die Herder;
Punt 3: Het gaan met die Herder.

23-10-2022
Middagdienst

Psalm 23 vers 4

Ds. G. Beens

Thema: Jezus' schaapskudde in het dal der schaduwen des doods.
Punt 1: Het afgaan in dat dal;
Punt 2: Het doorgaan door dat dal;
Punt 3: Het opgaan uit dat dal.

16-10-2022
Morgendienst

Spreuken 3 vers 6

Leesdienst

(Th. van der Groe)

Thema: Ken Hem in al uw wegen.
Punt 1: De Persoon die hier wordt voorgesteld;
Punt 2: De plicht die moet worden betracht.

16-10-2022
Avonddienst

Zacharia 9

vers 11 en 12

Stud. A.E. Brijder

Thema: Een boodschap van bevrijding
Punt 1: Wie die bevrijding geldt;
Punt 2: Wat die bevrijding kost;
Punt 3: Wat die bevrijding inhoudt.

13-10-2022
avonddienst

Lukas 10 vers 42

Ds. J.J Tanis

Thema: Eén ding is nodig.
Punt 1: Martha en haar bekommering;
Punt 2: Maria en haar keuze;
Punt 3: Jezus en Zijn onderwijs.

09-10-2022
Morgendienst

Psalm 23

vers 1, 2 en 3a

Ds. W.J. Karels

Thema: De Herder Israëls
Punt 1: De Persoon van de Herder;
Punt 2: De schapen van de Herder;
Punt 3: Het werk van de Herder.

09-10-2022
Avonddienst

Psalm 23

vers 3b t/m 6

Ds. W.J. Karels

Thema: De Herder en Zijn schapen
Punt 1: Geleid op de weg des Levens;
Punt 2: Gevoed uit de Bron des Levens;
Punt 3: Gesterkt door de God des Levens.

02-10-2022
Morgendienst

2 Korinthe 13

vers 5

Ds. W.J. Karels

Thema: Een aansporing tot zelfonderzoek
Punt 1: De INHOUD van dit onderzoek;
Punt 2: Het VOORWERP van dit onderzoek;
Punt 3: De WAARSCHUWING bij dit onderzoek.

02-10-2022
Avonddienst

HC Zondag 33

Ds. W.J. Karels

Thema: De WAARACHTIGE bekering
Punt 1: Een werk UIT God;
Punt 2: Een droefheid NAAR God;
Punt 3: Een blijdschap IN God;
Punt 4: Een leven MET God.

25-09-2022
Morgendienst

2 Kronieken 24

vers 13b

Ds. W.J. Karels

Thema: De herstelling van het Huis Gods
Punt 1: Een heerlijk werk;
Punt 2: Een gezegend doel.

25-09-2022
Avonddienst

Mattheüs 16

vers 18

Ds. W. Silfhout

Thema: De gemeente van Christus
Punt 1: Het fundament van de gemeente;
Punt 2: De bouw van de gemeente;
Punt 3: De vastheid van de gemeente.

18-09-2022
Morgendienst

Openbaring 21

vers 27

Leesdienst

(J.C. Ryle)

Thema: De Hemel
Punt 1: De Plaats;
Punt 2: Wie daar zeker niet zullen komen;
Punt 3: Wie daar zeker wel zullen komen.

18-09-2022
Middagdienst

Johannes 6

vers 27

Ds. B. Labee

Thema: Jezus, het Brood des Levens
Punt 1: De betekenis;
Punt 2: De bestemming;
Punt 3: De belofte.

14-09-2022
avonddienst

Psalm 81 vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: Bevel en Belofte.
Punt 1: Een genadevolle aanspraak;
Punt 2: Een Liefdevol bevel;
Punt 3: Een troostrijke belofte.

11-09-2022
Morgendienst

Richteren 8

vers 4 t/m 21

Leesdienst

(Ds. M. Karens)

Thema: Gideon achtervolgt de vijand
Punt 1: De weigering van Sukkoth en Pnuël;
Punt 2: De gevangenneming van Zeba en Zalmuna;
Punt 3: De bestraffing van de twee steden,
Punt 4: De terechtstelling van de 2 koningen.

11-09-2022
Middagdienst

Psalm 149

vers 4 en 5

Ds. A.A. Brugge

Thema: De Heere en Zijn volk
Punt 1: Wat de Heere in Zijn volk ziet;
Punt 2: Wat de Heere aan Zijn volk doet;
Punt 3: Wat de Heere van Zijn volk krijgt.

04-09-2022
Middagdienst

Jesaja 49 vers 22

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de Banier der volken.
Punt 1: De Hand die deze Banier draagt;
Punt 2: De betekenis die deze Banier heeft;
Punt 3: Het nageslacht dat onder deze Banier optrekt.

04-09-2022
Avonddienst

H.C. Zondag 32

Ds. W.J. Karels

Thema: De goede werken.
Punt 1: De bron van de goede werken;
Punt 2: Het doel van de goede werken;
Punt 3: De noodzakelijkheid van de goede werken.

01-09-2022
avonddienst

Hooglied 1 vers 4a

Ds. C. van Krimpen

Thema: Het gebed van de Bruid.
Punt 1: Een heilig verlangen;
Punt 2: Een gelovig volgen.

28-08-2022
Morgendienst

Romeinen 9

vers 27 en 28

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Gods vrijmacht over Israël
Punt 1: Het vrijmachtig voordeel;
Punt 2: Het vrijmachtig oordeel;
Punt 3: Het vrijmachtig erfdeel.

28-08-2022
Middagdienst

Psalm 68 vers 21

Ds. W Silfhout

Thema: de God van volkomen zaligheid
Punt 1: Wie die God is;
Punt 2: Wie die God kennen;
Punt 3: Wie die God helpt.

21-08-2022
Morgendienst

2 Timotheüs 4

vers 7 en 8

Ds. W.A. Zondag

Thema: Echte troost bij het sterven
Punt 1: De goede strijd gestreden;
Punt 2: De wedloop volbracht;
Punt 3: Het geloof vastgehouden;
Punt 4: Een gereedliggende krans.

21-08-2022
Middagdienst

HC zondag 31

Leesdienst

(Ds. A.F. Honkoop)

Thema: De sleutelen van het hemelrijk
Punt 1: De macht van de Koning;
Punt 2: De kracht van Zijn Woord;
Punt 3: De handhaving der tucht.

14-08-2022
Middagdienst

1 Petrus 4

vers 18

Ds. L. Blok

Thema: Zalig worden
Punt 1: De vastheid van het zalig worden;
Punt 2: Het nauwelijks zijn van het zalig worden;
Punt 3: Het aangrijpende van het niet zalig worden.

14-08-2022
Avonddienst

Jesaja 38 vers 17

Ds. L. Blok

Thema: Een danklied na een bange levensnacht
Punt 1: Een heilzame beproeving;
Punt 2: Volkomen vergeving;
Punt 3: Verlossende liefde.

11-08-2022
avonddienst

Prediker 9

vers 13 t/m 16

Ds. A. Schot

Thema: Wijsheid is beter dan kracht.
Punt 1: Waarom die wijsheid nodig is;
Punt 2: Bij wie deze wijsheid wordt gevonden;
Punt 3: Hoe die wijsheid wordt veracht.

07-08-2022
Middagdienst

Mattheüs 12

vers 43 t/m 45

Ds. A.T. Huijser

Thema: De schijnbekering
Punt 1: Het begin van deze bekering;
Punt 2: Het verloop van deze bekering;
Punt 3: Het einde van deze bekering.

07-08-2022
Avonddienst

Genesis 45

vers 26 t/m 28

Ds. W Silfhout

Thema: Licht in de duisternis bij vader Jakob
Punt 1: Jakobs ongeloof;
Punt 2: Jozefs woorden;
Punt 3: Israëls verwachting.

31-07-2022
Morgendienst

Ruth 3 vers 7

Ds. C. Sonnevelt

Thema: Een tere ontmoeting op de dorsvloer van Boaz.
Punt 1: Een wijze raadgeving;
Punt 2: Een kinderlijke toevluchtneming;
Punt 3: Een lieflijke zegening.

31-07-2022
Middagdienst

2 Samuël 9

vers 6 t/m 8

Ds. J. van Rijswijk

Thema: Mefiboseth geleid tot de Koning.
Punt 1: Opgezocht;
Punt 2: Beweldadigd;
Punt 3: Vertroost.

24-07-2022
Middagdienst

Handelingen 7

vers 54 t/m 56

Ds. W.J. Karels

Thema: Stefanus levenseinde
Punt 1: Van Christus getuigend;
Punt 2: Op Christus ziende;
Punt 3: In Christus ontslapen.

24-07-2022
Avonddienst

HC zondag 30

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal

Punt 1: Het enige Avondmaalsoffer;
Punt 2: De rechte Avondmaalsganger;
Punt 3: De noodzakelijke Avondmaalswacht.

17-07-2022
Morgendienst

Handelingen 26

vers 9 t/m 32

Leesdienst

(Ds. A.J. Gunst)

Thema: Waarachtige bekering
Punt 1: Door Agrippa afgewezen;
Punt 2: Door Paulus aangeprezen.

17-07-2022
Middagdienst

Ruth 1

vers 16b en 17

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Scheiding in het moeitevolle leven
Punt 1: Drie echtparen;
Punt 2: Drie rouwenden;
Punt 3: Drie Pelgrims.

10-07-2022
Middagdienst

Mattheüs 7

vers 24 t/m 29

Ds. A.T. Huijser

Thema: Tweeërlei bouwers en tweeërlei werk
Punt 1: Het fundament van hun werk;
Punt 2: De beproeving van hun werk;
Punt 3: De uitkomst van hun werk.

10-07-2022
Avonddienst

2 Petrus 3

vers 17 en 18

Ds. G.J. van Aalst

Thema: De laatste woorden van Petrus
Punt 1: Zijn waarschuwing
Punt 2: Zijn opwekking
Punt 3: Zijn lofprijzing

07-07-2022
avonddienst

Romeinen 8

vers 32

Ds. A.P. Baaijens

Thema: Gods eigen Zoon
Punt 1: Niet gespaard;
Punt 2: Overgegeven;
Punt 3: Geschonken.

03-07-2022
Middagdienst

Filippenzen 4

vers 6

Ds. W.J. Karels

Thema: Tweeërlei aansporing
Punt 1: Tot een heilige onbezorgdheid;
Punt 2: Tot een voortdurend gebed.

03-07-2022
Avonddienst

HC zondag 29

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal
Punt 1: Een Schriftuurlijke uitleg;
Punt 2: Onderwijzende tekenen;
Punt 3: Ontvangen verzekering

26-06-2022
Middagdienst

Johannes 7

vers 37 t/m 39

Ds. W.A. Zondag

Thema: Water voor dorstige harten
Punt 1: Water uit Siloam;
Punt 2: Water uit de Steenrots;
Punt 3: Water uit de christen.

26-06-2022
Avonddienst

Openbaring 1

vers 17 en 18

Stud. A.E. Brijder

Thema: Aan de voeten van de verhoogde Middelaar
Punt 1: Verootmoedigd
Punt 2: Vertroost
Punt 3: Onderwezen

23-06-2022
avonddienst

Jesaja 49

vers 14 t/m 16

Ds. K. Boeder

Thema: Sions klacht en verlossing
Punt 1: Hoe Sion klaagt
Punt 2: Hoe God onderwijst
Punt 3: Hoe Christus verzekerd

19-06-2022
Middagdienst

Handelingen 5

vers 38b en 39a

Ds. W.J. Karels

Thema: Godswerk of mensenwerk
Punt 1: Een tweeërlei werk;
Punt 2: Een tweeërlei vrucht;
Punt 3: Een tweeërlei einde.

19-06-2022
Avonddienst

H.C. zondag 28

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal
Punt 1: Niet alleen voor anderen, óók voor mij!
Punt 2: Niet alleen rechtvaardigmaking, óók heiligmaking
Punt 3: Niet alleen een bevel, óók een belofte

12-06-2022
Morgendienst

Handelingen 2

vers 21

Ds. P.C. Vlot

Thema: Gods belofte voor de laatste dagen
Punt 1: Gods trouw;
Punt 2: Gods weg
Punt 3: Gods kracht

12-06-2022
Middagdienst

H.C. zondag 27

Leesdienst

(Ds. A.F. Honkoop)

Thema: De Heilige Doop en haar betekening
Punt 1: Hoe uitwendige wassing alleen niet genoeg is
Punt 2: Hoe de innerlijke wassing wordt voorgesteld
Punt 3: Hoe de noodzaak van de Heilige Doop voor de kinderen aangewezen wordt

06-06-2022
Middagdienst

Jesaja 32

vers 15 en 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De uitstorting van de Heilige Geest
Punt 1: Zijn dierbare Persoon
Punt 2: Zijn onuitsprekelijke vruchtbaarheid
Punt 3: Zijn wonderlijke bewoning

05-06-2022
Middagdienst

Handelingen 2

vers 33

Ds. W.J. Karels

Thema: De zending van de Heilige Geest
Punt 1: Door Christus verdiend
Punt 2: Door de Vader beloofd
Punt 3: Door de Kerk ontvangen
Punt 4: Door tekenen bevestigd

05-06-2022
Avonddienst

Handelingen 2

vers 42

Ds. W.J. Karels

Thema: De volharding van de Pinkstergemeente
Punt 1: In de leer der apostelen
Punt 2: In de gemeenschap der heiligen
Punt 3: In de breking des broods
Punt 4: In de uitstoring der gebeden

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten