Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten
17-01-2021
ochtenddienst
(doopdienst)
Mattheüs 3
vers 16
Ds. W.J. Karels Ambtsdragers in ’s HEEREN dienst.
1: Een tegensprekende ambtsdrager
2: Een gehoorzame Ambtsdrager
3: Een geliefde Ambtsdrager
17-01-2021
middagdienst
Exodus 33
vers 11b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
De tent der samenkomst
1: Mozes’ oprichten van de tent der samenkomst
2: ’s Heeren komen tot die tent
3: Jozua’s blijven in die tent
17-01-2021
avonddienst
HC zondag 8 Ds. W.J. Karels De kennis van een Drie-enig God
1: Beleden in de 12 artikelen
2: Gegrond op Gods Woord
3: Doorleefd in het hart
10-01-2021
ochtenddienst
Markus 4
vers 26-29
Ds. H.J. Agteresch Het evangeliezaad en de verborgen kracht.
1: Het zaaien
2: Het groeien
3: Het oogsten
10-01-2021
middagdienst
Exodus 19
vers 9
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Jozua's overwinning op Amelek
1: Op wie de overwinning behaald werd
2: Hoe de overwinning behaald werd
3: Waarom de overwinning beschreven staat
10-01- 2021
avonddienst
Matth. 21
vers 28-32
Ds. H.J. Agteresch Werk in mijn wijngaard!
1: De zoon die nee zei en ja deed
2: De zoon die ja zei en nee deed
3: De Zoon die ja zei en ja deed
03-01-2021
ochtenddienst
Matth. 3
vers 11 & 12
Ds. W.J. Karels Een ernstige separatie
1: Tweeërlei doop (water - Heilige geest)
2: Tweeërlei hoorders (koren - kaf)
3: Tweeërlei bestemming (schuur - vuur)
03-01-2021
middagdienst
Genesis 22
vers 7b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Het lam tot het brandoffer
1: Het gezochte lam
2: Het geschonken lam
3: Het gestorven lam
03-01-2021
avonddienst
HC zondag 7 Ds. W.J. Karels Het waar zaligmakend geloof
1: De geloofsplanting (vr. & antw. 20)
2: De geloofsdaden (vr. & antw. 21)
3: De geloofsinhoud (vr. & antw. 22 en 23)
01-01-2021
ochtenddienst
Psalm 25
vers 15a
Ds. W.J. Karels

Het zien op de HEERE

1: Het wonder van dit zien
2: De wijze van dit zien
3: de zaligheid van dit zien

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten