Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen we hebben gehoord in de afgelopen tijd.

<

datum tekst voorganger thema en punten

22-01-2023
Morgendienst

Johannes 1

vers 11 en 12

Stud. J.J. Hoogerbrug

Thema: Het Licht in de wereld

Punt 1: De ingang van dit Licht;
Punt 2: De omgang met dit Licht;
Punt 3: De toegang in dit Licht.

22-01-2023
Middagdienst

Johannes 1

vers 11 en 12

Stud. J.J. Hoogerbrug

Thema: Jezus en Nathánaël
Punt 1: Geleid tot Jezus;
Punt 2: Gekend door Jezus;
Punt 3: Geloofd in Jezus.

18-01-2023
avonddienst

Openbaring 5

vers 1 t/m 6

Ds. M. Blok

Thema: Het verzegelde boek
Punt 1: vraagt om opening;
Punt 2: bepaald bij een wenend volk;
Punt 3: wijst naar het geslachte Lam.

15-01-2023
Morgendienst

Lukas 2

vers 45 t/m 49

Leesdienst

(Ds. J.J. van

Eckeveld)

Thema: Maria en Jezus in de tempel

Punt 1: Zij vermaant Hem;
Punt 2: Zij wordt door Hem onderwezen.

15-01-2023
Avonddienst

Mattheüs 2

vers 16 t/m 18

Ds. A.T. Huijser

Thema: De kindermoord te Bethlehem
Punt 1: Herodes’ woede;
Punt 2: Bethlehems’ kinderen;
Punt 3: Rachels tranen.

08-01-2023
Morgendienst

Johannes 3 vers 16

Ds. C. van Ruitenburg

Thema: De Gave van Gods Zoon

Punt 1: Is onmisbaar;
Punt 2: Komt vanuit de eeuwigheid;
Punt 3: Moet geloofd worden;
Punt 4: Geeft eeuwig leven

08-01-2023
Avonddienst

Psalm 93 vers 3 en 4

Ds. C. van Ruitenburg

Thema: Stormen
Punt 1: In het leven;
Punt 2: In het hart;
Punt 3: Op Golgotha.

01-01-2023
Morgendienst

Psalm 84 vers 12

Ds. W.J. Karels

Thema: De trouwe Verbondsgod

Punt 1: Wie de HEERE is (vers 12a)
Punt 2: Wat de HEERE schenkt (vers 12b)
Punt 3: Wat de HEERE belooft (vers 12c)

01-01-2023
Avonddienst

HC zondag 36

Ds. W.J. Karels

Thema: De Heiliging van ’s HEEREN naam.
Punt 1: De openbaring van ’s HEEREN naam;
Punt 2: Het misbruik van ’s HEEREN naam;
Punt 3: Het recht gebruik van ’s HEEREN naam.

31-12-2022
avonddienst

Openbaring 20

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: ’s Werelds laatste dag
Punt 1: Een witte troon;
Punt 2: Een grote schaar;
Punt 3: Geopende boeken;
Punt 4: Een rechtvaardig oordeel.

26-12-2022
morgendienst

1 Timotheüs 1 vers 15

Ds. C. Sonnevelt

Thema: Een getrouw Woord
Punt 1: Een verrassende komst;
Punt 2: Een heerlijk doel;
Punt 3: Een troostrijke belijdenis.

25-12-2022
Morgendienst

Lukas 2 vers 6 en 7

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus geboren te Bethlehem

Punt 1: Zijn verwachtingsvolle ouders;
Punt 2: Zijn wondervolle geboorte;
Punt 3: Zijn betekenisvolle Persoon.

25-12-2022
Avonddienst

Lukas 2 vers 36 t/m 38

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Kersfeest van Anna
Punt 1: Gods werk in haar leven;
Punt 2: Gods Zoon in haar hart;
Punt 3: Gods lof in haar mond.

18-12-2022
Morgendienst

Mattheüs 25 vers 1

Ds. G. Clements

Thema: Adventsverwachting van 10 maagden
Punt 1: Een opvallende overeenkomst;
Punt 2: Een pijnlijk verschil;
Punt 3: Een zeker einde.

18-12-2022
Avonddienst

Hebreeën 11 vers 5

Ds. G. Clements

Thema: Henoch's levenswandel
Punt 1: Het begin;
Punt 2: Het midden;
Punt 3: Het einde.

11-12-2022
Morgendienst

Filippenzen 2 vers 8a

Leesdienst

(John Flavel)

Thema: De menswording van Christus

11-12-2022
Avonddienst

Lukas 1 vers 45

Ds. M. Joosse

Thema: Maria’s advents zaligheid
Punt 1: De oorzaak van haar zaligheid;
Punt 2: Het middel tot haar zaligheid;
Punt 3: De zekerheid van haar zaligheid.

07-12-2022
avonddienst

Genesis 3

vers 15a

Ds. G.P. van

Nieuw Amerongen

Thema: De Moederbelofte
Punt 1: Nieuw leven aangekondigd;
Punt 2: Nieuw leven verwekt;
Punt 3: Nieuw leven verwacht.

04-12-2022
Morgendienst

Job 19 vers 25-27

Ds. N.I. Ude

Thema: Job's belijdenis aangaande de Messias
Punt 1: De omstandigheden van Job's belijdenis;

Punt 2: De inhoud van zijn belijdenis;
Punt 3: De troost in deze belijdenis.

04-12-2022
Avonddienst

H.C. zondag 35

Ds. W.J. Karels

Thema: Het tweede gebod
Punt 1: De eis van dit gebod;
Punt 2: De verklaring van dit gebod;
Punt 3: De vervulling van dit gebod.

27-11-2022
Morgendienst

Deut. 18 vers 15

Ds. C. Hogchem

Thema: Een Profeet als Mozes
Punt 1: Een volkomen scheiding;
Punt 2: Een kostelijke adventsbelofte.

27-11-2022
Avonddienst

Deut. 18 vers 15

Ds. C. Hogchem

Thema: De belofte van een Profeet als Mozes
Punt 1: Uit het volk verwekt;
Punt 2: Aan het volk beloofd;
Punt 3: Door het volk beluisterd.

23-11-2022
avonddienst

Openbaring 6

vers 1 en 2

Ds. K. Boeder

Thema: De Ruiter op het witte paard
Punt 1: Zijn komen;
Punt 2: Zijn macht;
Punt 3: Zijn overwinning.

20-11-2022
Morgendienst

Jesaja 45 vers 22

Leesdienst

(Ds. J. van Haaren)

Thema: Een lieflijke nodiging tot de zaligheid
Punt 1: Een dringende nodiging;
Punt 2: Een bemoedigende nodiging;
Punt 3: Een betrouwbare nodiging.

20-11-2022
Middagdienst

Hosea 2 vers 14

Ds. J. Schipper

Thema: Het dal van Achor
Punt 1: De weg naar het dal van Achor;
Punt 2: De deur in het dal van Achor;
Punt 3: De vrucht na het dal van Achor.

13-11-2022
Morgendienst

Psalm 22 vers 31

Ds. W.J. Karels

Thema: Het dienen van Christus.
Punt 1: Wie deze belofte geldt;
Punt 2: Wat deze beloften in houdt;
Punt 3: Hoe deze belofte wordt verzegeld.

13-11-2022
Avonddienst

H.C. Zondag 34

Ds. W.J. Karels

Thema: De wet des Heeren
Punt 1: Haar opschrift;
Punt 2: Haar verdeling;
Punt 3: Haar aanvang.

10-11-2022
avonddienst

2 Koningen 4

vers 27 en 28

Ds. M. Blok

Thema: Oogstfeest in Sunem
Punt 1: Een groot verlies;
Punt 2: Een gelovige moeder;
Punt 3: Een wonderdoend God.

06-11-2022
Morgendienst

Markus 4 vers 41

Ds. A.T. Huijser

Thema: De Kerk op zee
Punt 1: In de nood met Jezus;
Punt 2: Behouden door Jezus;
Punt 3: Verwonderd over Jezus.

06-11-2022
Avonddienst

Jeremia 18

vers 1 t/m 14

Ds. A.T. Huijser

Thema: In het huis van de Pottenbakker
Punt 1: Zijn werk;
Punt 2: Zijn teleurstelling;
Punt 3: Zijn volharding.

02-11-2022
Middagdienst

1 Koningen 17

vers 14

Ds. W.J. Karels

Thema: Het geloof van de weduwe van Zarfath.
Punt 1: Haar geloofsleven;
Punt 2: Haar geloofsbeproeving;
Punt 3: Haar geloofsoverwinning.

02-11-2022
Avonddienst

Klaagliederen 3

vers 21 t/m 24

Ds. W.J. Karels

Thema: Dankdag bij een puinhoop
Punt 1: Een klacht die niet verlost (vers 1 t/m 18)
Punt 2: Een barmhartigheid die niet eindigt (vers 21 t/m 23a)
Punt 3: Een trouw die niet vermindert (vers 23b)
Punt 4: Een hoop die niet beschaamt (vers 24)

30-10-2022
Morgendienst

Psalm 130

vers 3 en 4

Ds. M.H. Schot

Thema: Bij de HEERE is vergeving.
Punt 1: De noodzaak tot deze vergeving;

Punt 2: De aard van deze vergeving;
Punt 3: De vreze bij deze vergeving.

30-10-2022
Middagdienst

1 Samuël 28

vers 6

Ds. M.H. Schot

Thema: Saul's leven door satan beheerst.
Punt 1: Een veel belovend begin;
Punt 2: Een verschrikkelijk einde;
Punt 3: Een onnodige afloop.

23-10-2022
Morgendienst

Psalm 23

vers 1 t/m 3

Ds. G. Beens

Thema: De grote Herder der schapen
Punt 1: Het geloof in die Herder;

Punt 2: De liefde van die Herder;
Punt 3: Het gaan met die Herder.

23-10-2022
Middagdienst

Psalm 23 vers 4

Ds. G. Beens

Thema: Jezus' schaapskudde in het dal der schaduwen des doods.
Punt 1: Het afgaan in dat dal;
Punt 2: Het doorgaan door dat dal;
Punt 3: Het opgaan uit dat dal.

16-10-2022
Morgendienst

Spreuken 3 vers 6

Leesdienst

(Th. van der Groe)

Thema: Ken Hem in al uw wegen.
Punt 1: De Persoon die hier wordt voorgesteld;
Punt 2: De plicht die moet worden betracht.

16-10-2022
Avonddienst

Zacharia 9

vers 11 en 12

Stud. A.E. Brijder

Thema: Een boodschap van bevrijding
Punt 1: Wie die bevrijding geldt;
Punt 2: Wat die bevrijding kost;
Punt 3: Wat die bevrijding inhoudt.

13-10-2022
avonddienst

Lukas 10 vers 42

Ds. J.J Tanis

Thema: Eén ding is nodig.
Punt 1: Martha en haar bekommering;
Punt 2: Maria en haar keuze;
Punt 3: Jezus en Zijn onderwijs.

09-10-2022
Morgendienst

Psalm 23

vers 1, 2 en 3a

Ds. W.J. Karels

Thema: De Herder Israëls
Punt 1: De Persoon van de Herder;
Punt 2: De schapen van de Herder;
Punt 3: Het werk van de Herder.

09-10-2022
Avonddienst

Psalm 23

vers 3b t/m 6

Ds. W.J. Karels

Thema: De Herder en Zijn schapen
Punt 1: Geleid op de weg des Levens;
Punt 2: Gevoed uit de Bron des Levens;
Punt 3: Gesterkt door de God des Levens.

02-10-2022
Morgendienst

2 Korinthe 13

vers 5

Ds. W.J. Karels

Thema: Een aansporing tot zelfonderzoek
Punt 1: De INHOUD van dit onderzoek;
Punt 2: Het VOORWERP van dit onderzoek;
Punt 3: De WAARSCHUWING bij dit onderzoek.

02-10-2022
Avonddienst

HC Zondag 33

Ds. W.J. Karels

Thema: De WAARACHTIGE bekering
Punt 1: Een werk UIT God;
Punt 2: Een droefheid NAAR God;
Punt 3: Een blijdschap IN God;
Punt 4: Een leven MET God.

25-09-2022
Morgendienst

2 Kronieken 24

vers 13b

Ds. W.J. Karels

Thema: De herstelling van het Huis Gods
Punt 1: Een heerlijk werk;
Punt 2: Een gezegend doel.

25-09-2022
Avonddienst

Mattheüs 16

vers 18

Ds. W. Silfhout

Thema: De gemeente van Christus
Punt 1: Het fundament van de gemeente;
Punt 2: De bouw van de gemeente;
Punt 3: De vastheid van de gemeente.

18-09-2022
Morgendienst

Openbaring 21

vers 27

Leesdienst

(J.C. Ryle)

Thema: De Hemel
Punt 1: De Plaats;
Punt 2: Wie daar zeker niet zullen komen;
Punt 3: Wie daar zeker wel zullen komen.

18-09-2022
Middagdienst

Johannes 6

vers 27

Ds. B. Labee

Thema: Jezus, het Brood des Levens
Punt 1: De betekenis;
Punt 2: De bestemming;
Punt 3: De belofte.

14-09-2022
avonddienst

Psalm 81 vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: Bevel en Belofte.
Punt 1: Een genadevolle aanspraak;
Punt 2: Een Liefdevol bevel;
Punt 3: Een troostrijke belofte.

11-09-2022
Morgendienst

Richteren 8

vers 4 t/m 21

Leesdienst

(Ds. M. Karens)

Thema: Gideon achtervolgt de vijand
Punt 1: De weigering van Sukkoth en Pnuël;
Punt 2: De gevangenneming van Zeba en Zalmuna;
Punt 3: De bestraffing van de twee steden,
Punt 4: De terechtstelling van de 2 koningen.

11-09-2022
Middagdienst

Psalm 149

vers 4 en 5

Ds. A.A. Brugge

Thema: De Heere en Zijn volk
Punt 1: Wat de Heere in Zijn volk ziet;
Punt 2: Wat de Heere aan Zijn volk doet;
Punt 3: Wat de Heere van Zijn volk krijgt.

04-09-2022
Middagdienst

Jesaja 49 vers 22

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de Banier der volken.
Punt 1: De Hand die deze Banier draagt;
Punt 2: De betekenis die deze Banier heeft;
Punt 3: Het nageslacht dat onder deze Banier optrekt.

04-09-2022
Avonddienst

H.C. Zondag 32

Ds. W.J. Karels

Thema: De goede werken.
Punt 1: De bron van de goede werken;
Punt 2: Het doel van de goede werken;
Punt 3: De noodzakelijkheid van de goede werken.

01-09-2022
avonddienst

Hooglied 1 vers 4a

Ds. C. van Krimpen

Thema: Het gebed van de Bruid.
Punt 1: Een heilig verlangen;
Punt 2: Een gelovig volgen.

28-08-2022
Morgendienst

Romeinen 9

vers 27 en 28

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Gods vrijmacht over Israël
Punt 1: Het vrijmachtig voordeel;
Punt 2: Het vrijmachtig oordeel;
Punt 3: Het vrijmachtig erfdeel.

28-08-2022
Middagdienst

Psalm 68 vers 21

Ds. W Silfhout

Thema: de God van volkomen zaligheid
Punt 1: Wie die God is;
Punt 2: Wie die God kennen;
Punt 3: Wie die God helpt.

21-08-2022
Morgendienst

2 Timotheüs 4

vers 7 en 8

Ds. W.A. Zondag

Thema: Echte troost bij het sterven
Punt 1: De goede strijd gestreden;
Punt 2: De wedloop volbracht;
Punt 3: Het geloof vastgehouden;
Punt 4: Een gereedliggende krans.

21-08-2022
Middagdienst

HC zondag 31

Leesdienst

(Ds. A.F. Honkoop)

Thema: De sleutelen van het hemelrijk
Punt 1: De macht van de Koning;
Punt 2: De kracht van Zijn Woord;
Punt 3: De handhaving der tucht.

14-08-2022
Middagdienst

1 Petrus 4

vers 18

Ds. L. Blok

Thema: Zalig worden
Punt 1: De vastheid van het zalig worden;
Punt 2: Het nauwelijks zijn van het zalig worden;
Punt 3: Het aangrijpende van het niet zalig worden.

14-08-2022
Avonddienst

Jesaja 38 vers 17

Ds. L. Blok

Thema: Een danklied na een bange levensnacht
Punt 1: Een heilzame beproeving;
Punt 2: Volkomen vergeving;
Punt 3: Verlossende liefde.

11-08-2022
avonddienst

Prediker 9

vers 13 t/m 16

Ds. A. Schot

Thema: Wijsheid is beter dan kracht.
Punt 1: Waarom die wijsheid nodig is;
Punt 2: Bij wie deze wijsheid wordt gevonden;
Punt 3: Hoe die wijsheid wordt veracht.

07-08-2022
Middagdienst

Mattheüs 12

vers 43 t/m 45

Ds. A.T. Huijser

Thema: De schijnbekering
Punt 1: Het begin van deze bekering;
Punt 2: Het verloop van deze bekering;
Punt 3: Het einde van deze bekering.

07-08-2022
Avonddienst

Genesis 45

vers 26 t/m 28

Ds. W Silfhout

Thema: Licht in de duisternis bij vader Jakob
Punt 1: Jakobs ongeloof;
Punt 2: Jozefs woorden;
Punt 3: Israëls verwachting.

31-07-2022
Morgendienst

Ruth 3 vers 7

Ds. C. Sonnevelt

Thema: Een tere ontmoeting op de dorsvloer van Boaz.
Punt 1: Een wijze raadgeving;
Punt 2: Een kinderlijke toevluchtneming;
Punt 3: Een lieflijke zegening.

31-07-2022
Middagdienst

2 Samuël 9

vers 6 t/m 8

Ds. J. van Rijswijk

Thema: Mefiboseth geleid tot de Koning.
Punt 1: Opgezocht;
Punt 2: Beweldadigd;
Punt 3: Vertroost.

24-07-2022
Middagdienst

Handelingen 7

vers 54 t/m 56

Ds. W.J. Karels

Thema: Stefanus levenseinde
Punt 1: Van Christus getuigend;
Punt 2: Op Christus ziende;
Punt 3: In Christus ontslapen.

24-07-2022
Avonddienst

HC zondag 30

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal

Punt 1: Het enige Avondmaalsoffer;
Punt 2: De rechte Avondmaalsganger;
Punt 3: De noodzakelijke Avondmaalswacht.

17-07-2022
Morgendienst

Handelingen 26

vers 9 t/m 32

Leesdienst

(Ds. A.J. Gunst)

Thema: Waarachtige bekering
Punt 1: Door Agrippa afgewezen;
Punt 2: Door Paulus aangeprezen.

17-07-2022
Middagdienst

Ruth 1

vers 16b en 17

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Scheiding in het moeitevolle leven
Punt 1: Drie echtparen;
Punt 2: Drie rouwenden;
Punt 3: Drie Pelgrims.

10-07-2022
Middagdienst

Mattheüs 7

vers 24 t/m 29

Ds. A.T. Huijser

Thema: Tweeërlei bouwers en tweeërlei werk
Punt 1: Het fundament van hun werk;
Punt 2: De beproeving van hun werk;
Punt 3: De uitkomst van hun werk.

10-07-2022
Avonddienst

2 Petrus 3

vers 17 en 18

Ds. G.J. van Aalst

Thema: De laatste woorden van Petrus
Punt 1: Zijn waarschuwing
Punt 2: Zijn opwekking
Punt 3: Zijn lofprijzing

07-07-2022
avonddienst

Romeinen 8

vers 32

Ds. A.P. Baaijens

Thema: Gods eigen Zoon
Punt 1: Niet gespaard;
Punt 2: Overgegeven;
Punt 3: Geschonken.

03-07-2022
Middagdienst

Filippenzen 4

vers 6

Ds. W.J. Karels

Thema: Tweeërlei aansporing
Punt 1: Tot een heilige onbezorgdheid;
Punt 2: Tot een voortdurend gebed.

03-07-2022
Avonddienst

HC zondag 29

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal
Punt 1: Een Schriftuurlijke uitleg;
Punt 2: Onderwijzende tekenen;
Punt 3: Ontvangen verzekering

26-06-2022
Middagdienst

Johannes 7

vers 37 t/m 39

Ds. W.A. Zondag

Thema: Water voor dorstige harten
Punt 1: Water uit Siloam;
Punt 2: Water uit de Steenrots;
Punt 3: Water uit de christen.

26-06-2022
Avonddienst

Openbaring 1

vers 17 en 18

Stud. A.E. Brijder

Thema: Aan de voeten van de verhoogde Middelaar
Punt 1: Verootmoedigd
Punt 2: Vertroost
Punt 3: Onderwezen

23-06-2022
avonddienst

Jesaja 49

vers 14 t/m 16

Ds. K. Boeder

Thema: Sions klacht en verlossing
Punt 1: Hoe Sion klaagt
Punt 2: Hoe God onderwijst
Punt 3: Hoe Christus verzekerd

19-06-2022
Middagdienst

Handelingen 5

vers 38b en 39a

Ds. W.J. Karels

Thema: Godswerk of mensenwerk
Punt 1: Een tweeërlei werk;
Punt 2: Een tweeërlei vrucht;
Punt 3: Een tweeërlei einde.

19-06-2022
Avonddienst

H.C. zondag 28

Ds. W.J. Karels

Thema: Het Heilig Avondmaal
Punt 1: Niet alleen voor anderen, óók voor mij!
Punt 2: Niet alleen rechtvaardigmaking, óók heiligmaking
Punt 3: Niet alleen een bevel, óók een belofte

12-06-2022
Morgendienst

Handelingen 2

vers 21

Ds. P.C. Vlot

Thema: Gods belofte voor de laatste dagen
Punt 1: Gods trouw;
Punt 2: Gods weg
Punt 3: Gods kracht

12-06-2022
Middagdienst

H.C. zondag 27

Leesdienst

(Ds. A.F. Honkoop)

Thema: De Heilige Doop en haar betekening
Punt 1: Hoe uitwendige wassing alleen niet genoeg is
Punt 2: Hoe de innerlijke wassing wordt voorgesteld
Punt 3: Hoe de noodzaak van de Heilige Doop voor de kinderen aangewezen wordt

06-06-2022
Middagdienst

Jesaja 32

vers 15 en 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De uitstorting van de Heilige Geest
Punt 1: Zijn dierbare Persoon
Punt 2: Zijn onuitsprekelijke vruchtbaarheid
Punt 3: Zijn wonderlijke bewoning

05-06-2022
Middagdienst

Handelingen 2

vers 33

Ds. W.J. Karels

Thema: De zending van de Heilige Geest
Punt 1: Door Christus verdiend
Punt 2: Door de Vader beloofd
Punt 3: Door de Kerk ontvangen
Punt 4: Door tekenen bevestigd

05-06-2022
Avonddienst

Handelingen 2

vers 42

Ds. W.J. Karels

Thema: De volharding van de Pinkstergemeente
Punt 1: In de leer der apostelen
Punt 2: In de gemeenschap der heiligen
Punt 3: In de breking des broods
Punt 4: In de uitstoring der gebeden

29-05-2022
Morgendienst

Johannes 14

vers 18

Leesdienst

(Ds. G. Hoogerland)

Thema: Een belofte voor wezen

Punt 1: Het voorrecht van deze wezen
Punt 2: Het gemis van deze wezen
Punt 3: De troost voor deze wezen

29-05-2022
Middagdienst

Psalm 16 vers 11

Ds. R.A.M. Visser

Thema: Davids levenslied
Punt 1: De belijdenis
Punt 2: De rijkdom
Punt 3: De verwachting

26-05-2022
Middagdienst

Psalm 47

vers 6 en 7

Ds. W.J. Karels

Thema: De hemelvaart van Christus
Punt 1: Wie er naar de hemel vaart;
Punt 2: Hoe Hij naar de hemel vaart;
Punt 3: Waartoe Hij naar de hemel vaart.

22-05-2022
Middagdienst

Hooglied 3 vers 11

Ds. A.T. Huijser

Thema: De gekroonde Koning
Punt 1: Het feit van Zijn kroning
Punt 2: De dag van Zijn kroning
Punt 3: De opwekking bij Zijn kroning

22-05-2022
avonddienst

H.C. zondag 26

Ds. W.J. Karels

Thema: De heenwijzing naar het Bloed in de Heilige Doop
Punt 1: De verzekering door het Bloed
Punt 2: De kracht van het bloed
Punt 3: De belofte van het Bloed

15-05-2022
ochtenddienst

Psalm 22 vers 7a

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Christus’ Middelaarsliefde afgebeeld in een worm
Punt 1: Liefde in Zijn vernedering
Punt 2: Liefde in zijn kruisiging
Punt 3: Liefde in Zijn verlossing

15-05-2022
avonddienst

Genesis 39 vers 9b

Ds. H.J. Agteresch

Thema: Een jongere met écht geluk
Punt 1: Geluk in voorspoed
Punt 2: Geluk in verleiding
Punt 3: Geluk in tegenspoed

12-05-2022
avonddienst

1 Petrus 1

vers 3 en 4

Ds. J. van Rijswijk

Thema: Petrus' levende hoop
Punt 1: De oorsprong van deze hoop.
Punt 2: De inhoud van deze hoop.

08-05-2022
ochtenddienst

Markus 16

vers 15 en 16

Ds. W.J. Karels

Thema: Het evangelie van Christus
Punt 1: Gepreekt
Punt 2: Geloofd
Punt 3: Verzegeld
Punt 4: Verworpen

08-05-2022
avonddienst

Mattheüs 9

vers 36 t/m 38

Ds. W.J. Karels

Thema: De bewogenheid van Christus
Punt 1: Wat Hij in bewogenheid waarneemt
Punt 2: Wat Hij in bewogenheid vaststelt
Punt 3: Waartoe Hij in bewogenheid opwekt

01-05-2022
ochtenddienst

Johannes 21

vers 1 t/m 14

Stud. M.G.

van Middendorp

Thema: Christus openbaart Zich aan de zee van Tiberias
Punt 1: Het voorafgaande aan deze openbaring
Punt 2: De verborgenheid bij deze openbaring
Punt 3: De ogen geopend in deze openbaring

01-05-2022
avonddienst

2 Kronieken 33

vers 1 t/m 20

Stud. M.G.

van Middendorp

Thema: Gods genade verheerlijkt in Manasse
Punt 1: Manasse’s leven voor genade
Punt 2: Manasse’s leven door genade
Punt 3: Manasse’s leven uit genade

24-04-2022
ochtenddienst

Johannes 20

vers 24 t/m 29

Stud. M. Boersma

Thema: De beproeving van het zaligmakend geloof
Punt 1: Eerst zien en daarna geloven
Punt 2: Ziende geloven
Punt 3: Eerst geloven en daarna zien

24-04-2022
avonddienst

Daniël 9

vers 1 t/m 19

Stud. M. Boersma

Thema: Het gebed van Daniël
Punt 1: De aanleiding tot het gebed
Punt 2: De inhoud van het gebed
Punt 3: De aandrang in het gebed

20-04-2022
avonddienst

Deuteronomium 30 vers 19

Ds. W.J. Karels

Thema: Mozes' getuigenis bij zijn afscheid
Punt 1: De kracht van dit getuigenis
Punt 2: De inhoud van dit getuigenis
Punt 3: De raad bij dit getuigenis

18-04-2022
ochtenddienst

Romeinen 10 vers 9

Ds. W.J. Karels

Thema: Het waar zalig makend geloof
Punt 1: Een rechte geloofsbelijdenis
Punt 2: Een enige geloofsgrond
Punt 3: Een zekere geloofsvrucht

17-04-2022
ochtenddienst

Mattheus 28 vers 9

Ds. W.J. Karels

Thema: De opstanding van Christus
Punt 1: De tekenen bij deze opstanding
Punt 2: De prediking van deze opstanding
Punt 3: De openbaring na deze opstanding

17-04-2022
avonddienst

Markus 16

vers 12 en 13

Leesdienst

(Ds. A. Elshout)

Thema: De ontmoeting tussen de opgestane Levensvorst en de Emmaüsgangers
Punt 1: Geopende wonden
Punt 2: Geopende schriften
Punt 3: Geopende ogen
Punt 4: Geopende monden

15-04-2022
avonddienst

Lukas 23

vers 39 t/m 43

Ds. W.J. Karels

Thema: Een moordenaar tot God bekeerd
Punt 1: Een rampzalige moordenaar
Punt 2: Een boetvaardige moordenaar
Punt 3: Een smekende moordenaar
Punt 4: Een zalige moordenaar

10-04-2022
ochtenddienst

Mattheus 27

vers 45 t/m 46

Ds. P.C. Vlot

Thema: De Borg verlaten op Golgotha
Punt 1: De tijd van deze verlatenheid
Punt 2: De roep in deze verlatenheid
Punt 3: De vrucht uit deze verlatenheid

10-04-2022
avonddienst

Jozua 6 vers 11a

Ds. P.C. Vlot

Thema: De ark bij Jericho
Punt 1: De prediking van de ark
Punt 2: Het oordeel bij de ark
Punt 3: De verlossing door de ark

08-04-2022

(Trouwdienst

Frans & Mirthe)

Spreuken 8

vers 34

Ds. W.J. Karels Thema: De Opperste Wijsheid
1: De Persoon die hier spreekt;
2: De arbeid waartoe Hij opwekt;
3: De zaligheid die Hij beloofd.

06-04-2022
avonddienst

(t.b.v. ver. Zondagsrust)

Nehemia 13 vers 22

Ds. D.E. van der Kieft

Thema: Nehemia's heiliging van de Sabbat
Punt 1: Zijn waarschuwing
Punt 2: Zijn reformatie
Punt 3: Zijn gebed

03-04-2022
ochtenddienst

Lukas 23

vers 27 t/m 31

Ds. W.J. Karels

Thema: De Borg en tranen
Punt 1: Afwezige tranen
Punt 2: Afgewezen tranen
Punt 3: Aangeprezen tranen
Punt 4: Borgtochtelijke tranen

03-04-2022
avonddienst

HC zondag 25

Ds. W.J. Karels

Thema: Het waar zaligmakend geloof
Punt 1: De Werkmeester van dit geloof
Punt 2: De versterking van dit geloof
Punt 3: De fundering van dit geloof

27-03-2022
ochtenddienst

Mattheüs 27

vers 32

Leesdienst

(Ds. J van Rijswijk)

Thema: Kruisdragen
Punt 1: Gewillig kruisdragen
Punt 2: Gedwongen kruisdragen
Punt 3: Getroost kruisdragen

27-03-2022
avonddienst

Richt. 7vers 23

t/m Richt. 8

vers 3

Leesdienst

(Ds. M. Karens)

Thema: Gideon en de Efraïmieten
Punt 1: Hun hulp gevraagd
Punt 2: Hun verwijt gehoord
Punt 3: Hun toorn gestild

20-03-2022
ochtenddienst

Lukas 22

vers 47 t/m 62

Leesdienst

(Ds. J van Haaren)

Thema: Petrus door satan gezift
Punt 1: Hoe hoog hij stond
Punt 2: Hoe diep hij viel
Punt 3: Hoe laag hij boog

20-03-2022
avonddienst

HC zondag 24

Ds. W.J. Karels

Thema: De goede werken
Punt 1: Zij zijn geen grond voor de zaligheid
Punt 2: Zij worden wel beloond uit genade
Punt 3: Zij zijn onmisbaar als vrucht

13-03-2022
ochtenddienst

Leviticus 1 vers 4

Ds. A.T. Huijser

Thema: Een brandoffer voor de schuld
Punt 1: De noodzaak van het brandoffer (vers 1-3)
Punt 2: De overdracht van het brandoffer (vers 4a)
Punt 3: De verzoening door het brandoffer (vers 4b)

13-03-2022
avonddienst

Lukas 22

vers 39 t/m 44

Ds. A.T. Huijser

Thema: Jezus’ gebedsstrijd
Punt 1: De plaats van Zijn strijd (vers 39)
Punt 2: De worsteling in Zijn strijd (vers 40-42)
Punt 3: De bloedstorting bij Zijn strijd (vers 43 en 44)

09-03-2022
middagdienst

Biddag

Daniël 6

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels

Thema: Daniëls gebed
Punt 1: Gebedsbedreiging
Punt 2: Gebedsvolharding
Punt 3: Gebedsoverwinning

09-03-2022
avonddienst

Biddag

Hebreeën 7

vers 24 en 25

Ds. W.J. Karels

Thema: De hemelse Hogepriester
Punt 1: Dat Hij zalig maakt
Punt 2: Dat Hij leeft
Punt 3: Dat Hij bidt

06-03-2022
ochtenddienst

Psalm 100

vers 4 en 5

Ds. W.J. Karels

Thema: Een Lofoffer
Punt 1: De plaats van dit offer (vers 4a)
Punt 2: De grondslag van dit offer (vers 4b en 5a)
Punt 3: De toezegging bij dit offer (vers 5b)

06-03-2022
avonddienst

HC zondag 23

Ds. W.J. Karels

Thema: De rechtvaardigmaking door het geloof
Punt 1: Een heerlijke bate
Punt 2: Een heilige vierschaar
Punt 3: Een gelovige aanname

27-02-2022
ochtenddienst

Mattheüs 9

vers 14 t/m 17

Ds. W.J. Karels

Thema: Nogmaals een ingrijpende vraag
Punt 1: Een pastoraal antwoord (vers 15a)
Punt 2: Een onderwijzend antwoord (vers 16 en 17)
Punt 3: Een profetisch antwoord (vers 15b)

27-02-2022
Middagdienst

Richteren 7

vers 9 t/m 22

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Het zwaard van de HEERE en van Gideon
Punt 1: De overwinning door de HEERE voorzegd
Punt 2: De strijd voor de HEERE gestreden
Punt 3: De vijand door de HEERE verslagen

27-02-2022
avonddienst

Psalm 65 vers 3

Leesdienst

(Jonathan Edwards)

Thema: De allerhoogste is een gebed verhorend God
Punt 1: De allerhoogste is een God die het gebed hoort
Punt 2: Hij doet dat in uitnemende mate
Punt 3: Hij onderscheid zich hierin van alle valse goden
Punt 4: Aantonen uit het Woord en de praktijk van Zijn volk

20-02-2022
ochtenddienst

Johannes 6

vers 33

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, het Brood des Levens
Punt 1: Wie dit Brood geeft
Punt 2: Wie dit Brood is
Punt 3: Wie dit Brood eet

20-02-2022
Middagdienst

Zacharia 13

vers 1

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de Fontein des Levens
Punt 1: Het wonder van deze Fontein
Punt 2: De opening van deze Fontein
Punt 3: Het gebruik van deze Fontein
Punt 4: De kracht van deze Fontein

20-02-2022
avonddienst

Jesaja 53

vers 4a en 5b

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus, de hemelse Medicijnmeester
Punt 1: Zijn dierbaar Persoon
Punt 2: Zijn krachtig Medicijn
Punt 3: Zijn begenadigde patiënten

13-02-2022
ochtenddienst

Mattheüs 9

vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: Een aangrijpende vraag
Punt 1: De aanleiding tot deze vraag (vers 9 en 10)
Punt 2: De inhoud van deze vraag (Vers 11)
Punt 3: Het antwoord op deze vraag (vers 12 en 13)

13-02-2022
Middagdienst

Richteren 7

vers 1 t/m 8

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: De geloofsbeproeving van Gideon
Punt 1: De verzameling van zijn leger;
Punt 2: De vermindering van zijn leger;
Punt 3: De toerusting van zijn leger.

13-02-2022
avonddienst

HC zondag 22

vr/antw 58

Ds. W.J. Karels

Thema: ’s Vaders vreugde en de jongste zoon
Punt 1: De oorzaak van die vreugde
Punt 2: Het voorwerp van die vreugde
Punt 3: De inhoud van die vreugde

06-02-2022
ochtenddienst

Genesis 41 vers 38

Leesdienst

(Ds. G. Mouw)

Thema: Jozefs verhoging uit de gevangenis
Punt 1: De weg tot die verhoging

06-02-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 33 t/m 40

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Toegerust tot de strijd
Punt 1: Gideon door de Geest vervuld
Punt 2: Gideon door een leger omringd
Punt 3: Gideon door een teken versterkt

06-02-2022
avonddienst

Lukas 15 vers 24b

Leesdienst

(Ds. C.A.

van Dieren)

Thema: ’s Vaders vreugde en de jongste zoon
Punt 1: De oorzaak van die vreugde
Punt 2: Het voorwerp van die vreugde
Punt 3: De inhoud van die vreugde

30-01-2022
ochtenddienst

Lukas 15

vers 11 t/m 19

Leesdienst

(Ds. J.S. v/d Net)

Thema: De gelijkenis van de verloren zoon
Punt 1: Afkeer
Punt 2: Inkeer
Punt 3: Wederkeer

30-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 25 t/m 32

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideon als richter
Punt 1: De opdracht aan Gideon verstrekt
Punt 2: De taak aan Gideon volbracht
Punt 3: Het leven van Gideon beschermd

30-01-2022
avonddienst

Romeinen 7

vers 14

Stud. M. Boersma

Thema: De strijd tussen vlees en geest
Punt 1: Gods wet is geestelijk
Punt 2: Gods kind is vleselijk

23-01-2022
ochtenddienst

Markus 8

vers 25

Ds. W.J. Karels

Thema: De genezing van een blinde
Punt 1: Ontbrekend licht
Punt 2: Aanvankelijk licht
Punt 3: Doorbrekend licht

23-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 15-24

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: De HEERE is vrede
Punt 1: Een teken gevraagd (vers 15-18)
Punt 2: Een teken gegeven (vers 19 en 21)
Punt 3: De vrede geopenbaard (vers 22-23)
Punt 4: Een altaar gebouwd (vers 24)

23-01-2022
avonddienst

HC zondag 22 vr./antw. 57

Ds. W.J. Karels

Thema: Christus en Zijn kinderen.
Punt 1: In hun leven verenigd met Christus;
Punt 2: Bij hun sterven opgenomen door Christus;
Punt 3: Op de Oordeelsdag opgewekt door Christus;

16-01-2022
ochtenddienst

Mattheüs 3

vers 13

Ds. E. Bakker

Thema: Jezus door Johannes gedoopt
Punt 1: Jezus’ wens
Punt 2: Johannes’ weigering
Punt 3: Jezus’ uitleg
Punt 4: Gods bevestiging

16-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 11-14

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideon tot richter geroepen
Punt 1: Waar de HEERE Gideon roept (vers 11)
Punt 2: Hoe de HEERE Gideon roept (vers 12 en 13)
Punt 3: Waartoe de HEERE Gideon roept (vers 14)

16-01-2022
avonddienst

Klaagliederen 3

vers 39 en 40

Ds. E. Bakker

Thema: Een volk in de diepte
Punt 1: Een klagend volk;
Punt 2: Een schuldig volk;
Punt 3: Een veroordeeld volk;
Punt 4: Een zoekend volk.

14-01-2022

(Trouwdienst

Marc & Julia)

Psalm 37 vers 5 Ds. W.J. Karels Thema: Een heilzame raad
1: Een liefdevolle aansporing
2: Een ernstvolle vermaning
3: Een troostvolle belofte

09-01-2022
ochtenddienst

Lukas 2

vers 21

Ds. W.J. Karels

Thema: De besnijdenis van de Middelaar
1: Het Middelaarsbloed
2: De Middelaarsnaam

09-01-2022
Middagdienst

Richteren 6

vers 8

Leesdienst

(Ds. M Karens)

Thema: Gideons tijd
1: De verlating door Israël
2: De verdrukking door Midean
3: De verkondiging door de HEERE

09-01-2022
avonddienst

HC zondag 21 vr./antw. 55 & 56

Ds. W.J. Karels

Thema: Het geloof in Christus
1: De VRUCHT van de gemeenschap der heilige;
2: De GENADE van de vergeving der zonden;
3: Het KLEED van de Gerechtigheid van Christus.

02-01-2022
ochtenddienst

Johannes 1

vers 14

Ds. W.J. Karels

Thema: De Menswording van de Middelaar
1: Wie Hij is
2: Waar Hij woont
3: Hoe Hij schittert
4: Wat Hij schenkt

02-01-2022
Middagdienst

Jona 4

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Jona bij Ninevé
1: Jona’s dwaasheid
2: Goddelijk onderwijs

02-01-2022
avonddienst

HC zondag 21 vr./antw. 54

Ds. W.J. Karels

Thema: De Gemeente des Heeren
1: Haar Goddelijke oorsprong
2: Haar zekere vergadering

3: Haar levende onderdanen

01-01-2022
ochtenddienst

(Nieuwjaarsmorgen)

3 Johannes

vers 2

Ds. W.J. Karels Thema: De wens van Johannes aan Gajus
1: Haar treffende vergelijk
2: Haar waardevolle inhoud

31-12-2021
avonddienst

(oudjaarsavond)

Joël 2

vers 12 t/m 14

Ds. W.J. Karels

Thema: Bekering, boete en behoud
1: Een ernstvolle oproep (vers 12a)
2: Een inhoudsvolle aanwijzing (vers 12b en 13a)
3: Een hoopvolle verwachting (vers 13b en 14)

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten