Overzicht gehoorde preken

Hieronder ziet u een overzicht met hetgeen we hebben gehoord in de afgelopen tijd.

datum tekst voorganger thema en punten
24-10-2021
ochtenddienst

Lukas 15

vers 1 t/m 10

Leesdienst

(Ds. J. Koster)

Thema: De gelijkenis van het schaap
1: Verloren
2: Gezocht
3: Gevonden
24-10-2021
Middagdienst

1 Samuël 15

vers 35

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuëls leed om Saul
1: De oorzaak van zijn leed
2: De verklaring van zijn leed
3: Het verkeerde in zijn leed
24-10-2021
avonddienst

1 Petrus 5

vers 10a

Leesdienst

(Th. van der Groe)

Thema: De God aller genade,die ons geroepen heeft tot Zijn heerlijkheid in Christus Jezus.

1: De persoon van wie de apostel getuigd;
2: Wat hij van Hem getuigd;

17-10-2021
ochtenddienst

Jesaja 45

vers 22

Leesdienst

(Ds. M.J.

van Gelder

Thema: Christus dringende en lieflijke roepstem
1: Wie roept Hij?
2: Waartoe roept Hij?
3: Wat belooft Hij?
17-10-2021
Middagdienst

1 Samuël 12

vers 22

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuëls afscheidsprediking
1: De gestalte bij die prediking
2: De eis in die prediking
3: De vrucht op die prediking
4: De bron van die prediking
17-10-2021
avonddienst

Genesis 1

vers 17a

Leesdienst

(Ds. B.J. van Boven)

Thema: De schepping van de zon
1: De plaats van de zon
2: De taak van de zon
3: De macht van de zon

16-10-2021

(Aangepaste kerkdienst)

Filémon

vers 18 en 19

Ds. W.J. Karels Thema: Paulus brief aan Filémon
1: Een weggelopen slaaf
2: Een pleitende Paulus
3: Een barmhartige Filémon
14-10-2021

(Trouwdienst

Gradus Boet

& Petra Aantjes)

Exodus 10 vers 23b Ds. W.J. Karels Thema: Een verlichte woning
1: In een donkere tijd
2: Bij een afgezonderd volk
3: Tot een lichtend licht

10-10-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Johannes 14

vers 6a

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als De Weg
1: Een Goddelijke weg
2: Een enige weg
3: Een wonderlijke Weg

10-10-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Johannes 14

vers 6b

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als De Waarheid
1: In de vervulling van Gods beloften
2: In de verklaring van Gods schaduwen
3: In het wáár maken van Gods kinderen

10-10-2021
avonddienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Johannes 11

vers 25

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus openbaart Zich als de Opstanding en Het Leven
1: De grondslag van dit Leven
2: De gemeenschap aan dit Leven
3: De Onderhouder van dit Leven
4: De Inhoud van dit Leven

03-10-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Kronieken 35

vers 24b

Ds. W.J. Karels Thema: Josia’s sterven
1: De aanleiding tot dit sterven
2: De rouw bij dit sterven
3: De heenwijzing in dit sterven
03-10-2021
middagdienst

1 Samuël 10

vers 1

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuel zalft Israëls eerste koning
1: De voorbereiding op die zalving
2: De betekenis van die zalving
3: De tekenen bij die zalving

03-10-2021
avonddienst

(voorbereiding

Heilig Avondmaal)

2 Samuel 23

vers 15

Ds. W.J. Karels Thema: Water uit Bethlehems Bornput
1: Begeerd water
2: Onbereikbaar water
3: Geput water
4: Uitgegoten water

29-09-2021
avonddienst

(GBS-dienst)

Mattheüs 14

vers 24

Ds. H.J. Agteresch Thema: Het schip in de storm
1: Jezus buiten het schip
2: Jezus bij het schip
3: Jezus in het schip
26-09-2021
ochtenddienst

Filippenzen 3

vers 7 en 8

Leesdienst

(Ds. H.J. Agteresch)

Thema: Hoe krijgt een zondaar kennis aan Christus?
1: Door te verliezen
2: Door te ontvangen
3: Door te verfoeien
26-09-2021
middagdienst
1 Samuël 8

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Drie dwaasheden van het volk Israël
1: Gods dienstknecht gekrenkt
2: Gods Koningschap versmaad
3: Gods waarschuwing verworpen
26-09-2021
avonddienst

Job 1

vers 20 en 21

Leesdienst

(Ds. J. Mijnders)

Thema: Jobs lijden en loven
1: Jobs geloofswandel
2: Jobs geloofsbeproeving
3: Jobs geloofsoverwinning
19-09-2021
ochtenddienst

Richteren 3

vers 20b

Ds. M.T. Al-Chalabi Thema: De heerlijkheid van Christus
1: De belofte van Ehud
2: De belofte van Christus
19-09-2021
middagdienst

1 Samuël 7

vers 9

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuël de voorbidder
1: De behoefte aan zijn voorbede
2: De grond van zijn voorbede
3: De verhoring van zijn voorbede
19-09-2021
avonddienst

Richteren 3

vers 31b

Ds. M.T. Al-Chalabi Thema: De heerlijkheid van Christus
1: Israëls held
2: Israëls Grote Held

12-09-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Kronieken 35

vers 11 en 12

Ds. W.J. Karels Thema: Het Paasfeest van Josia
1: Het lam geslacht
2: Het bloed gesprengd
3: Het offer gegeten
12-09-2021
middagdienst

1 Samuël 3

vers 10

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Samuël, de profeet
1: Samuël tot profeet geroepen
2: Samuël als profeet onderwezen
3: Samuël als profeet erkend

12-09-2021
avonddienst

(herdenkingsdienst)

Lukas 17

vers 10

Ds. W.J. Karels

Thema: Een dienstknecht des Heeren

1: Zijn ontvangen opdracht

2: Zijn verrichte arbeid

3: Zijn uitgesproken belijdenis

09-09-2021

(Trouwdienst

Alexander Klijn

& Nelleke Hartog)

2 koningen 2

vers 19 (midden)

Ds. W.J. Karels Thema: Een goede woning
1: Een vervloekte stad
2: Een gezegende profeet
3: Een eeuwige zegen

05-09-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

2 Koningen 23

vers 3 en 21

Ds. W.J. Karels Thema: Koning Josia
1: Een gesloten verbond
2: Een gehouden Pascha
05-09-2021
middagdienst

1 Samuël 2

vers 18

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Hoe Samuël de Heere diende
1: In welke omgeving hij de Heere diende
2: De genade waardoor hij de Heere diende
3: De wijze waarop hij de Heere diende
05-09-2021
avonddienst

HC zondag 16

vr. / antw. 44

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ nederdaling ter hel
1: Het tijdstip van deze nederdaling
2: De inhoud van deze nederdaling
3: Het doel van deze nederdaling
29-08-2021
ochtenddienst

Judas

vers 14 & 15

Leesdienst

(Ds. J. van Haaren)

Thema: Het laatste oordeel
1: Wie dat oordeel aankondigt;
2: Wie dat oordeel velt;
3: Wie dat oordeel raakt.
29-08-2021
middagdienst

1 Samuël 1

vers 20

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: Het kind Samuël
1: Door de Heere verkoren
2: Van de Heere gebeden
3: Aan de Heere gegeven
29-08-2021
avonddienst

Jesaja 50

vers 10

Leesdienst

(Ds. A. Hoogerland)

Thema: Gods erfgenamen vertroost en versterkt
1: De vraag die aan deze erfgenamen gesteld wordt
2: Wat de Heere van die erfgenamen zegt
3: Het bevel dat aan die erfgenamen gegeven wordt.
22-08-2021
ochtenddienst

Filémon

vers 18 & 19a

Ds. W.J. Karels Thema: Filémon met Onésimus verzoend
1: Een weggelopen Onésimus
2: Een pleitende Paulus
3: Een barmhartige Filemon
22-08-2021
middagdienst

Openbaring 11

vers 7

Leesdienst

(Ds. A. Verschuure)

Thema: De twee getuigen
1: Hun macht
2: Hun ondergang
3: Hun overwinning
22-08-2021
avonddienst
HC zondag 16 Ds. W.J. Karels Thema: Sions betalende Borg
1: Gods recht voldaan
2: Het graf geheiligd
3: Gods kind gesterkt
4: De hel beschaamd

15-08-2021
ochtenddienst

2 Korinthe 4

vers 11

Ds. W.J. Karels

Thema: De geloofsgemeenschap met Jezus
1: De geloofsplanting
2: Het geloofsleven
3: De geloofskracht

15-08-2021
middagdienst

Titus 1 vers 3b

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Titus, een steun voor Paulus
1: Getuige van Christus
2: Getroost te Korinthe
3: Gediend te Kreta

15-08-2021
avonddienst

HC zondag 15

Ds. W.J. Karels

Thema: De lijdende Middelaar
1: Blussend Gods toorn
2: Betalend Gods recht
3: Wegdragend Gods vloek

12-08-2021

(Trouwdienst

Arie-Pieter

Hoogendoorn

& Thirza de Graaf)

Psalm 81 vers 11b

Ds. W.J. Karels

Thema: Een bevel en een belofte
1: Een liefdevol bevel

2: Een troostvolle belofte

08-08-2021
ochtenddienst

Lukas 18

vers 6-8

Ds. L. Blok

Thema: De gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter
1: Het beeld in deze gelijkenis

2: De lering uit deze gelijkenis

3: De troost in deze gelijkenis

08-08-2021
middagdienst

Hosea 14

vers 3

Leesdienst

(Ds. G. Mouw)

Thema: De noodzakelijkheid der waarachtige bekering
1: De aandrang tot de waarachtige bekering
2: Het onderwijs in tot de waarachtige bekering
3: De vrucht van tot de waarachtige bekering
08-08-2021
avonddienst

Jeremia 6

vers 16

Ds. L. Blok

Thema: De reis der waarachtige bekering
1: Stilstaan

2: Toezien

3: Vragen
4: Kiezen
5: Rusten

01-08-2021
ochtenddienst

Markus 7 vers 34

Leesdienst

(Ds. W. Harinck)

Thema: De zuchtende Zaligmaker
1: De oorzaak van Zijn zuchten
2: De houding bij Zijn zuchten
3: De vrucht door Zijn zuchten
01-08-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 26 en 27

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed verzoend
1: Naar de plaats der verzoening verwezen
2: Aan de plaats der verzoening verbonden
3: Op de plaats der verzoening verhoord
01-08-2021
avonddienst

1 Petrus 5 vers 7

Leesdienst

(Ds. A. H. Verhoef)

Thema: Een bemoedigende vermaning
1: Deze vermaning komt tot belaste zielen
2: Deze vermaning spreekt van een werk des geloofs
3: Deze vermaning wijst op de getrouwe God
25-07-2021
ochtenddienst

Mattheüs 17

vers 8

Leesdienst

(Ds. W. Visscher)

Thema: Het zien op Jezus
1: Wat er aan het zien vooraf gaat
2: Wat het zien inhoud
3: Wat er op het zien volgt.
25-07-2021
middagdienst

Handelingen 20

vers 9

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Eutychus, een godvrezende slaaf
1: Opstandingsblijdschap
2: Doodsberoering
3: Levensvreugde
25-07-2021
avonddienst

Openbaring 3

vers 20a

Leesdienst

(Oef. Th. Avinck)

Thema: Christus liefdevol handelen met zondaren
1: De Persoon die spreekt
2: De plaats waar Hij staat
3: Het werk dat Hij doet

23-07-2021

(Trouwdienst

Jorian Buwalda

& Gerinde Breedveld)

Johannes 2

vers 2

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus op de bruiloft te Kana.
1: De uitnodiging voor deze bruiloft.
2: Het wonder op deze bruiloft.
3: De lessen van deze bruiloft.
18-07-2021
ochtenddienst

Psalm 74

vers 19 en 20a

Leesdienst

(Ds. C. Hegeman)

Thema: Een gebed uit diepe ellende
1: De naam die de bidder zich geeft
2: De nood waarop de bidder wijst
3: De grond waarop de bidder pleit
18-07-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 9 t/m 17

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed bezocht
1: Het oordeel aan David gelaten
2: Het oordeel door David gevreesd
3: Het oordeel met mate voltrokken
4: Het oordeel voor David gezegend
18-07-2021
avonddienst

Handelingen 27

vers 22 t/m 25

Leesdienst

(Ds. W.C Lamain)

Thema: De rust in God te midden

van de grote storm des levens
1: Een geheim voor de wereld
2: Een vrucht van Christus’ bediening
3: Een weldaad alleen voor Gods erfdeel.

14-07-2021

Avonddienst

Ezechiël 37

vers 14a

Ds. M. Joosse

Thema: De levendmakende Geest

1: Voor geestelijk doden
2: Door de kracht van het Woord
3: Door het werk van de Geest

11-07-2021
ochtenddienst

2 koningen 19

vers 1

Ds. E. Bakker

Thema: Een dag der benauwdheid

1: Een verootmoedigd hart
2: Uitgezonde boodschappers
3: Een gekregen belofte

11-07-2021
middagdienst

Handelingen 9

vers 34

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Enéas, een verlamde

1: Waar hij woonde
2: Welk wonder hij beleefde
3: Wie in het wonder deelden

11-07-2021
avonddienst

2 koningen 19

vers 14

Ds. E. Bakker

Thema: Hiskia opnieuw beproefd

1: Vernieuwde dreiging
2: Uitgespreide brieven
3: Herhaalde belofte

4: Geschonken belofte

04-07-2021
ochtenddienst

(Heilige Doop)

Ezechiël 48

vers 35b

Ds. W.J. Karels Thema: De heilige Godsstad
1: Haar heerlijke Naam.
2: Haar vaste grondslag
3: Haar gezegende inwoners.
04-07-2021
middagdienst

2 Kronieken 33

vers 12 en 13

Leesdienst

(Ds. S. W. Janse)

Thema: Boetedag in Babel
1: Afgedwaald;
2: Opgezocht;
3: Teruggebracht.
04-07-2021
avonddienst
HC zondag 14 Ds. W.J. Karels Thema: De menswording van Christus
1: Het wonder van deze menswording
2: Het doel van deze menswording
3: De troost van deze menswording

01-07-2021

Zendingsdienst

Handelingen 20

vers 24

Ds. J.B. Zippro

Thema: Paulus getuigenis aan de

ouderlingen van de gemeente van Efeze

1: Hij getuigd van zichzelf

2: Hij getuigd van zijn dienstwerk

3: Hij getuigd van zijn Koning

27-06-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 46 vers 20 Ds. W.J. Karels Thema: Hemelse Spijze
1: Het Erfdeel van de kinderen (vers 16 t/m 18)
2: Het Offer van de priesters (vers 20)
3: De keukens van de dienaren (vers 21 t/m 24)
27-06-2021
middagdienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Exodus 25 vers 23

Leesdienst

(Ds. A. Verschuure)

1: De heerlijkheid van de tafel der toonbroden.
2: De plaats van de tafel der toonbroden.
3: De voorwerpen op de tafel der toonbroden.
4: De gebruikers van de tafel der toonbroden.

27-06-2021
avonddienst

(Nabetrachting

Heilig Avondmaal)

Ezechiël 47 vers 1 Ds. W.J. Karels Thema: De stroom van Levend Water.
1: Haar Goddelijke oorsprong
2: Haar toenemende omvang
3: Haar gezegende vrucht
23-06-2021

Openbaring 22

vers 18 t/m 21

Ds. J.D.M. de Heer

20-06-2021
ochtenddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 40

vers 46

Ds. W.J. Karels Thema: De nadering tot het aangezicht des HEEREN
1: WIE er naderen
2: HOE ze naderen
3: WAARTOE ze naderen.

20-06-2021
middagdienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 41

vers 22b

Ds. W.J. Karels Thema: De Tafel voor het aangezicht des HEEREN
1: De betekenis van die Tafel
2: De nodiging tot die Tafel
3: De genieting aan die Tafel

20-06-2021
avonddienst

(Heilig Avondmaal)

Ezechiël 43

vers 18 t/m 22

Ds. W.J. Karels Thema: CHRISTUS, Hét Altaar
1: Het Offer van Christus
2: Het Bloed van Christus
3: De Navolging van Christus
13-06-2021
ochtenddienst

Ezechiël 36

vers 26 & 27

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ Geest en Zijn Werk
1: Wat Hij wegneemt
2: Wat Hij schenkt
3: Waartoe Hij bekwaamt.
13-06-2021
middagdienst

Jeremia 28

vers 15

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Hanánja, de leugenprofeet.
1: Verlossing zonder recht.
2: Verlossing door recht.
3: Recht zonder verlossing.
13-06-2021
avonddienst
HC zondag 13 Ds. W.J. Karels Thema: Twee betekenisvolle Namen
1: Het Zoonschap van Christus
2: Het kindschap der Kerk
3: Het eigendom des Heeren
06-06-2021
ochtenddienst

2 Koningen 5

vers 15

Leesdienst

(Ds. A. Moerkerken)

Thema: De verlossing van een melaatse Syriër.
1: Hoe de verlossing werd verwacht.
2: Hoe de verlossing werd ontvangen.
3: Hoe de verlossing werd beleden.
06-06-2021
middagdienst

1 Petrus 2

vers 11 en 12

Leesdienst

(Ds. A.T. Huijser)

Thema: De kerk in de wereld.
1: De kerk wordt opgeroepen tot waakzaamheid.
2: De kerk wordt opgeroepen tot eerlijkheid.
3: De kerk wordt opgeroepen tot werkzaamheid.
06-06-2021
avonddienst

Handelingen 5

vers 38 en 39

Leesdienst

(Ds. C. Vogelaar)

Thema: Gamáliëls raad aan het Sanhedrin.
1: Het werk van de mens.
2: Het werk van God.
3: Een tweeërlei uitkomst.

03-06-2021

(Trouwdienst

Geert Arie

Bijsterveld &

Gertrude Meerkerk)

Job 22 vers 21 Ds. W.J. Karels Thema: Gewennen aan God
1:De betekenis van dit gewennen
2: De vrucht aan dit gewennen

01-06-2021
avonddienst

(Israëldienst)

Deuteronomium 6 vers 4

Ds. A. Schot Thema: Een enig HEERE
1: Hoe die eenheid wordt beleden
2: Welke eenheid dit vereist
3: Hoe die eenheid wordt geleerd
30-05-2021
ochtenddienst

Handelingen 2

vers 11b

Ds. P.C. Vlot Thema: De Pinksterpreek.
1: Het wonder.
2: De boodschap.
3: De vrucht.
30-05-2021
middagdienst

2 Kronieken 28

vers 1 t/m 15

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Oded een profeet des Heeren.
1: De tijd van zijn prediking.
2: De inhoud van zijn prediking.
3: De vrucht van zijn prediking.
30-05-2021
avonddienst

Jozua 5

vers 13 t/m15

Ds. P.C. Vlot Thema: De komst van de Vorst van het heir des Heeren.
1: De tijd van Zijn komst.
2: De wijze van Zijn komst.
3: De vrucht van Zijn komst.

24-05-2021
ochtenddienst

(openb. Belijdenis)

Jesaja 59

vers 21

Ds. W.J. Karels Thema: ’s HEEREN Verbondstrouw.
1: Waaruit Verbondstrouw vloeit.
2: Wie deze Verbondstrouw geldt.
3: Wat deze Verbondstrouw inhoudt.

23-05-2021
ochtenddienst

(1e Pinksterdag)

Handelingen 2

vers 1 t/m 4

Ds. W.J. Karels Thema: Het Pinksterfeest.
1: De pinksterkerk (vers 1).
2: Het pinksterwerk (vers 2 en 3).
3: De Pinkstergeest (vers 4).

23-05-2021
middagdienst

(1e Pinksterdag)

Genesis 1 vers 2

Handelingen 2

vers 2

Openbaring 21 vers 3

Ds. C. Sonnevelt Thema: Pinksteren in de wereldgeschiedenis.
1: In de morgen daarvan.
2: Op de middag daarvan.
3: Aan de avond daarvan.

23-05-2021
avonddienst

(1e Pinksterdag)

Jesaja 63 vers 14 Ds. A.T. Huijser

Thema: De leiding van Gods Geest in

het leven van Gods volk.

1: Hoe Hij hen leidt (vers 14a).
2: Waarheen Hij hen leidt (vers 14b).
3: Waartoe Hij hen leidt (vers 14c).

16-05-2021
ochtenddienst

Johannes 14

vers 26 en 27a

Ds. W.J. Karels Thema: De belofte van de Heilige Geest.
1: Hoe Hij genoemd wordt.
2: Hoe Hij gezonden wordt.
3: Hoe Hij werkzaam is.
4: Hoe Hij vrede geeft.
16-05-2021
middagdienst

1 Kronieken 21

vers 1 t/m 8

Leesdienst

(Ds. A. Schot)

Thema: Davids hoogmoed beschreven.
1: David wordt aangespoord daartoe;
2: David blijft volharden daarin;
3: David wordt geslagen daarna.
16-05-2021
avonddienst

HC vraag en

antwoord 32

Ds. W.J. Karels Thema: De ambtsherstelling in Christus.
1: De Christen als Profeet.
2: De Christen als Priester.
3: De Christen als Koning.

13-05-2021
ochtenddienst

(Hemelvaartsdag)

Openbaring 12 vers 5b Ds. W.J. Karels Thema: De hemelvaart van Christus
1: Het feit van de hemelvaart;
2: De troost van de hemelvaart;
3: De vrucht van de hemelvaart;
09-05-2021
ochtenddienst

Filippenzen 3

vers 10 en 11

Ds. G. Clemens Thema: De enige troost
1: Kennen van Hem;
2: Leven uit Hem;
3: Sterven met Hem;
4: Hopen op Hem.
09-05-2021
middagdienst

2 Samuël 21

vers 10

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Ripza, een moeder
1: Haar bittere verleden;
2: Haar bloedschuldige kinderen;
3: Haar ontroerende dodenwacht.
09-05-2021
avonddienst

Genesis 5

vers 21 t/m 24

Ds. G. Clemens Thema: Henoch, de 7e van Adam.
1: Het begin van zijn leven;
2: Het midden van zijn leven;
3: Het einde van zijn leven.

02-05-2021
ochtenddienst

(doopdienst)

Mattheus 28

vers 18 & 19

Ds. W.J. Karels Thema: De Middelaar en Zijn Kerk
1: De MACHT van de Middelaar;
2: De OPDRACHT van de Middelaar;
02-05-2021
middagdienst

Amos 3

vers 8

Leesdienst

(Ds. B.J. van Boven)

Thema: Een ernstvolle vraag op een boetedag
1: Een brullende leeuw en een vrezend mens;
2: Een sprekende HEERE en een profeterend mens;
02-05-2021
avonddienst
HC zondag 12 Ds. W.J. Karels Thema: De gezalfde Christus
1: De AMBTSAANSTELLING van Christus;
2: De AMBTSVERVULLING van Christus;
25-04-2021
ochtenddienst

Johannes 21

vers 1 t/m 14

Leesdienst

(Ds. J. IJsselstein)

Thema: De openbaring van de Heere Jezus aan de zee van Tiberias
1: Rusteloos werken;
2: Stil toezien;
3: Ontdekkend vragen;
4: Gezegend volgen;
5: Liefdevol ontvangen.
25-04-2021
middagdienst

Richteren 17

vers 1

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Micha, de beeldendienaar
1: Alles naar de mens;
2: Alles geregeld;
3: Alles verloren.
25-04-2021
avonddienst

Jesaja 26

vers 18 en 19

Ds. M.H. Schot

Thema: Israëls verlossing uit Babel
1: Een smartelijke nood;
2: Een ijdele verwachting;
3: Een levendmakende dauw.
18-04-2021
ochtenddienst

1 Korinthe 6

vers 20

Ds. W.J. Karels Thema: Duur gekocht.
1: Wie er gekocht zijn;
2: Door Wie ze gekocht zijn;
3: Waarmee ze gekocht zijn;
4: Waaruit ze gekocht zijn;
5: Waartoe ze gekocht zijn.
18-04-2021
middagdienst

Numeri 21

vers 4 t/m 9

Leesdienst

(Ds. G. Beens)

Thema: Stervende mensen
1: De oorzaak van het sterven;
2: Het roepen tijdens het sterven;
3: Het middel tegen het sterven.

18-04-2021
avonddienst

(Bev. ambtsdr.)

Jesaja 32

vers 20

Ds. W.J. Karels Thema: De rechte ambtsdrager
1: Hoe hij moet zaaien;
2: Hoe hij moet dorsen;
3: Hoe hij wordt beloond.
11-04-2021
ochtenddienst

Lukas 7

vers 14a

Ds. G.J. van Aalst Thema: De Levensvorst en de dood
1: Tweeërlei stoet – vers 11 en 12
2: Tweeërlei woord – vers 13 en 14
3: Tweeërlei gevolg – vers 15 t/m 17
11-04-2021
middagdienst

Markus 15

vers 40b

Leesdienst

(Ds. C. Neele)

Thema: Salome, een dicipelin van Jezus
1: Haar dienen;
2: Haar onkunde;
3: Haar liefde.
11-04-2021
avonddienst

Johannes 21

vers 15 t/m 17

Leesdienst

(Ds. P. Blok)

Thema: Petrus’ herstelling in het ambt
1: Het weiden van de lammeren;
2: Het hoeden van de schapen;
3: Het weiden van de schapen.

05-04-2021
ochtenddienst

(2e Paasdag)

Lukas 24

vers 44 t/m 47

Ds. W.J. Karels Thema: De opstanding van Christus
1: In de schriften voorzegt
2: Voor het verstand geopend
3: Door de prediking verkondigd.

04-04-2021
ochtenddienst

(1e Paasdag)

Mattheüs 28

vers 9

Ds. W.J. Karels Thema: De opstanding van Christus
1: Door een afgewentelde grafsteen betékend
2: Door een gezonden engel gepredikt
3: Door een opgestane Zaligmaker getoond.

04-04-2021
middagdienst

(1e Paasdag)

Johannes 20

vers 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De verschijning van de

Heere Jezus aan Maria Magdalena

1: De droefheid vóór deze verschijning
2: De vreugde van deze verschijning
3: Het onderwijs na deze verschijning

04-04-2021
avonddienst

(1e Paasdag)

Johannes 20

vers 16

Ds. W.J. Karels

Thema: De verschijning van de

Heere Jezus aan Maria Magdalena

1: De droefheid vóór deze verschijning
2: De vreugde van deze verschijning
3: Het onderwijs na deze verschijning

02-04-2021
avonddienst

(Goede Vrijdag)

Lukas 23

vers 34a

Ds. W.J. Karels Thema: Christus’ gebed aan het vloekhout
1: De diepe INHOUD van dit gebed
2: De vaste GROND van dit gebed
3: De rijke VRUCHT op dit gebed
28-03-2021
ochtenddienst
Lukas 23
vers 26 t/m 38
Leesdienst
(ds. M. Golverdingen)
28-03-2021
middagdienst
Jozua 24
vers 14 en 15
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Thema: Jozua's afscheidswoord op de landdag te Sichem
1: Een ernstige vermaning
2: Een droevige mogelijkheid
3: Een hartelijk voornemen
28-03-2021
avonddienst
Mattheüs 26
vers 1 t/m 5
Leesdienst
(ds. G.J.N. Moens)
Thema: Christus voorzegt Zijn kruisdood
1: Het profetisch onderwijs van Christus
2: Het priesterlijk lijden van Christus
3: De bittere vijandschap tegen Christus
21-03-2021
ochtenddienst

Mattheüs 27

vers 21

Ds. W.J. Karels Thema: Jezus of Barabbas
1: Een aangrijpend tweetal
2: Een vreselijke keuze
3: Een onverdiende vrijlating
21-03-2021
middagdienst

Jozua 22

vers 10

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Thema: Het altaar aan de Jordaan
1: Een ernstige verdenking tegen dit altaar
2: Een verblijdend antwoord aangaande dit altaar
3: Een betekenisvolle naam voor dit altaar
21-03-2021
avonddienst
HC zondag 11 Ds. W.J. Karels Thema: Jezus, de Zaligmaker
1: Het WERK van de Zaligmaker
2: Het VERLOOCHENEN van de Zaligmaker
3: Het AANNEMEN van de Zaligmaker
14-03-2021
ochtenddienst

Mattheüs 26

vers 63a

Ds. A.T. Huijser Thema: De zwijgende Borg
1: Wanneer Hij zwijgt
2: Waarom Hij zwijgt
3: Waartoe Hij zwijgt
14-03-2021
middagdienst

Jozua 15

vers 19

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)

Thema: Achsa’s bede aan haar vader Kaleb
1: Een tegenvallend erfdeel

2: Een reine begeerte
3: Een ruime verhoring

14-03-2021
avonddienst

Zacharia 13

vers 8 en 9

Ds. A.T. Huijser Thema: Gods overblijfsel
1: Gespaard (vers 8)
2: Bedroefd (vers 9a)
3: Verhoord (vers 9b)
4: Vertroost (vers 9c)

10-03-2021
ochtenddienst

(Biddag)

Nehemia 2

vers 4

Ds. W.J. Karels Het gebed van Nehemia
1: De aanleiding tot dit gebed
2: Het tijdstip van dit gebed
3: De verhoring van dit gebed

10-03-2021
middagdienst

(Biddag)

Lukas 5

vers 12 en 13

Ds. C. Sonnevelt Een melaatse bidder
1: Zijn diepe nood
2: Zijn vlucht tot Christus
3: Zijn wonderlijke genezing
4: Zijn gang naar het heiligdom

10-03-2021
avonddienst

(Biddag)

Amos 4vers 12

Ds. W.J. Karels Israëls Verbondsgod
1: ’s HEEREN dreiging (vers 1 t/m 5)
2: ’s HEEREN aanklacht (vers 6 t/m 11)
3: ’s HEEREN oproep (vers 12)

07-03-2021
ochtenddienst

(doopdienst)

Lukas 23

vers 11

Ds. W.J. Karels Christus’ bespotting door Herodes
1: Een spottende Herodes
2: Een betalende Middelaar
3: Een gezegende Kerk
07-03-2021
middagdienst

Jozua 14

vers 13

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Kalebs bede om zijn erfdeel
1: Het tijdstip van die bede
2: De grond van die bede
3: De verhoring van die bede
07-03-2021
avonddienst
HC zondag 10 Ds. W.J. Karels De voorzienigheid Gods
1: Haar omvang
2: Haar troost
3: Haar vrucht

28-02-2021
ochtenddienst

Johannes 18

vers 19 t/m 21

en 25

Leesdienst
(ds. J. Driessen)
Jezus in het huis van de hogeprieser
1: Jezus gevraagd van Zijn volgelingen
2: Jezus verwijzend naar Zijn volgelingen
3: Jezus verloochend door Zijn volgelingen

28-02-2021
middagdienst

Jozua 9

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
De Gibeonieten
1: Het bedrog door hen gepleegd
2: De eed aan hen gezworen
3: De straf aan hen opgelegd

28-02-2021
avonddienst

Johannes 13

vers 7b

Leesdienst
(ds. G. van Reenen)
Nu niet maar later
1: Omsluierde wegen
2: Verbergende wijsheid
3: Een blij vooruitzicht

21-02-2021
ochtenddienst

Markus 14

vers 47 t/m 52

Ds. W.J. Karels Het gevangen nemen van Christus
1: Het zwaard van Petrus
2: Het oor van Malchus
3: Het lijnwaad van de jongeling

21-02-2021
middagdienst

Jozua 3 vers 11

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Israëls doortocht door de Jordaan
1: Israël gereed voor de doortocht
2: Israël gespaard bij de doortocht
3: Israël verblijd na de doortocht

21-02-2021
avonddienst

Johannes 11

vers 52 t/m 57

Ds. C. Hogchem De naderende vervulling van de profetie
1: Pinksterklanken
2: Tweeërlei raad
3: Klemmende vraag

17-02-2021

(Trouwdienst

Anton Treur &

Coriena v/d Heuvel)

Psalm 67 vers 2

Ds. W.J. Karels Drieërlei gebed
1: Een gebed om genade
2: Een gebed om zegen
3: Een gebed om gunst
14-02-2021
ochtenddienst

Johannes 11

vers 49 t/m 51

Ds. C. Hogchem Eén voor het gehele volk
1: De uitspraak van een goddeloze
2: De majesteit van het Evangelie
3: De voortgang van het welbehagen
14-02-2021
middagdienst

Jozua 2 vers 11b

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Het geloof van Rachab
1: Het wonder van haar geloof
2: De vruchten van haar geloof
3: De wasdom van haar geloof
14-02-2021
avonddienst

Exodus 12

vers 8 en 11

Ds. W.J. Karels Het eten van het Lam
1: WAT er gegeten moet worden
2: WAAROM er gegeten moet worden
3: HOE het gegeten moet worden
07-02-2021
ochtenddienst

Exodus 12

vers 23

Ds. W.J. Karels Het Bloed van het Lam
1: Het sterven buiten dit Bloed
2: Het aanbrengen van dit Bloed
3: Het schuilen achter dit Bloed
07-02-2021
middagdienst

Johannes 9

vers 39

Student M. Boersma Jezus gekomen tot een oordeel
1: Liggen onder een oordeel
2: Verlost van een oordeel
3: Blijven onder een oordeel
07-02-2021
avonddienst

Jeremia 45 vers 4

Student M. Boersma Baruch onder het oordeel van God
1: Zijn klacht tot God
2: Zijn bestraffing van God
3: Zijn troost door God
31-01-2021
ochtenddienst

Mattheüs 14
vers 32

Ds. W.J. Karels De HEERE Jezus troost in nood
1: Geleid in die nood (vers 22)
2: Gezien in die nood (Markus 6 vers 48)
3: Opgezocht in die nood (vers 24 t/m 27)
4: Gered uit die nood (vers 28 t/m 33)
31-01-2021
middagdienst

Numeri 27
vers 18

Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Jozua tot leidsman over Israël gewijd
1: De vraag om die leidsman
2: De bevestiging van die leidsman
3: Het richtsnoer voor die leidsman
31-01-2021
avonddienst

HC zondag 9

Ds. W.J. Karels Het geloof in God de Vader
1: Een eeuwige Vader
2: Een scheppende Vader
3: Een genadige Vader
4: Een getrouwe Vader
24-01-2021
ochtenddienst

Deuteronomium 5

vers 29

Leesdienst
(ds. G.J van Aalst)
Gericht op ons welzijn
1: Gods zuchten
2: Gods geboden
3: Gods zegen
24-01-2021
middagdienst
Numeri 14
vers 38
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)

De verspieder van Kanaän
1: Jozua, eenzaam tussen de verspieders

2: Jozua, getuigend tegen de verspieders
3: Jozua, gespaard onder de verspieders

24-01-2021
avonddienst
Handelingen 16
vers 25
Leesdienst
(ds. P. van Ruitenburg)
Vreugde in de gevangenis
1: Paulus en Silas in de gevangenis
2: Vreugde ondanks de omstandigheden
3: Een les voor ons allen
17-01-2021
ochtenddienst
(doopdienst)
Mattheüs 3
vers 16
Ds. W.J. Karels Ambtsdragers in ’s HEEREN dienst.
1: Een tegensprekende ambtsdrager
2: Een gehoorzame Ambtsdrager
3: Een geliefde Ambtsdrager
17-01-2021
middagdienst
Exodus 33
vers 11b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
De tent der samenkomst
1: Mozes’ oprichten van de tent der samenkomst
2: ’s Heeren komen tot die tent
3: Jozua’s blijven in die tent
17-01-2021
avonddienst
HC zondag 8 Ds. W.J. Karels De kennis van een Drie-enig God
1: Beleden in de 12 artikelen
2: Gegrond op Gods Woord
3: Doorleefd in het hart
10-01-2021
ochtenddienst
Markus 4
vers 26-29
Ds. H.J. Agteresch Het evangeliezaad en de verborgen kracht.
1: Het zaaien
2: Het groeien
3: Het oogsten
10-01-2021
middagdienst
Exodus 19
vers 9
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Jozua's overwinning op Amelek
1: Op wie de overwinning behaald werd
2: Hoe de overwinning behaald werd
3: Waarom de overwinning beschreven staat
10-01- 2021
avonddienst
Matth. 21
vers 28-32
Ds. H.J. Agteresch Werk in mijn wijngaard!
1: De zoon die nee zei en ja deed
2: De zoon die ja zei en nee deed
3: De Zoon die ja zei en ja deed
03-01-2021
ochtenddienst
Matth. 3
vers 11 & 12
Ds. W.J. Karels Een ernstige separatie
1: Tweeërlei doop (water - Heilige geest)
2: Tweeërlei hoorders (koren - kaf)
3: Tweeërlei bestemming (schuur - vuur)
03-01-2021
middagdienst
Genesis 22
vers 7b
Leesdienst
(ds. A. Moerkerken)
Het lam tot het brandoffer
1: Het gezochte lam
2: Het geschonken lam
3: Het gestorven lam
03-01-2021
avonddienst
HC zondag 7 Ds. W.J. Karels Het waar zaligmakend geloof
1: De geloofsplanting (vr. & antw. 20)
2: De geloofsdaden (vr. & antw. 21)
3: De geloofsinhoud (vr. & antw. 22 en 23)
01-01-2021
ochtenddienst
Psalm 25
vers 15a
Ds. W.J. Karels

Het zien op de HEERE

1: Het wonder van dit zien
2: De wijze van dit zien
3: de zaligheid van dit zien

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten