Inzamelen

Al vele jaren zamelen wij als CHR goede, schone kleding in. Deze kleding wordt voor een lage prijs verkocht in de winkeltjes die wij bevoorraden in 3 verschillende dorpen. De opbrengst van deze winkeltjes komt helemaal ten goede voor de lokale en/of kerkelijke gemeenschap. Zo wordt in overleg met de CHR afgestemd over de uitgaven van de opbrengsten. Als CHR kunnen wij zelf sturen in de hoogte van de opbrengsten door de hoeveelheid aan goederen die we hebben en hoe of we die verdelen over de winkeltjes. Als we een groot projekt hebben in een dorp waar veel (bouw)materialen voor nodig zijn dan leveren we in het betreffende dorp meer goederen af dan in een dorp waar minder inkomsten direkt nodig zijn. De verantwoording van de uitgaven is verschillend per dorp. In Valea Lui Mihai wordt de winkel ook bevoorraad vanuit de stichting Putten-Roemenië. Hier wordt geregeld overleg mee gehouden. Er wordt bijvoorbeeld eind december geld besteed aan voedselpakketten. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor de verschillende actieviteiten in het multifunctionele gebouw en een deel voor opvang van gehandicapten overdag. In Chet wordt er uit de opbrengsten materialen gekocht voor de jeugdvereniging, opknappen van de kerktoren, warmemaaltijd voorziening enzv. In Kiskereki wordt de opbrengst gebruikt voor het aanschaffen van (bouw)materialen voor de afbouw van de basisschool. Van de opbrengst wordt 50% bestemd voor de aanschaf van materialen voor de bouw van de nieuwe pastorie waar ook een zaaltje bijgebouwd wordt voor het geven van catechisatie, jeugdwerk enzv. Zoals u leest, uw 2e hands kleding en goederen die wij van u mogen ontvangen komt allereerst ten goede aan de (arme) mensen die voor een heel lage prijs goede kleding kan kopen, maar met deze opbrengst, wordt ook de lokale economie gestimuleerd met de aanschaf van materialen en komt het weer ten goede aan de lokale (kerkelijke) gemeenschap.

Wat kunt u bij ons inleveren?

goede, schone kleding, fietsen, goede matrassen, incontinentie materiaal, schoenen, linnengoed, naaimachine`s, speelgoed, schoolbenodigheden, enzv. Als u iets heeft en u weet niet of het geschikt is dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Meubels zamelen wij eigenlijk niet in. Dit doen we niet omdat we dan veel meer opslagruimte nodig hebben, het volume stijgt met de transporten en ook hiermee de transportkosten. Een transport van 100m3 kost ongeveer € 4000,00 euro incl. BTW. U begrijpt dat we dan ook openstaan voor giften om de transportkosten te kunnen betalen.

Wat zamelen wij verder nog in?

U kunt bij ons ook lege statiegeldflessen inleveren, uw oude papieren gulden briefjes, oud ijzer e.d.

Waar, wanneer kunt u dit inleveren?

Elke eerst maandagavond van de maand en de andere data vindt u in de sectie; 'NIEUWS EN AGENDA') in "`t Kot". Dit is een fietsenschuur op het kerkplein van de Gereformeerde Gemeente van Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 118. Hier wordt alles verwerkt, gesorteerd, ingepakt en gedeeltelijk opgeslagen. Al dit werk gebeurd door vrijwilligers en deze zijn dan ook onmisbaar voor de CHR. Hier onder enkele foto`s van het nieuwe "`t Kot".

Inloggen website

Bepaalde informatie op deze website is alleen beschikbaar voor geregistreerde gemeenteleden. Hiernaast kunt u inloggen, met de gegevens die u per e-mail heeft ontvangen.
Gratis account aanvragen »

wachtwoord vergeten?
sluiten